De Kruispuntbank van Ondernemingen: een schat aan informatie

interessante gegevens correct nummer?
   
wettelijke verplichtingen Solvabiliteit

 

Uw aandachtspunten

Als u een relatie aanknoopt met een beroeps (als klant, dienstverlener, leverancier, …) moet u zich niet enkel laten leiden door mondelinge referenties of wat u vindt op het internet.

Internet, mond-tot-mondreclame, geruchten en aanbevelingen zijn weliswaar belangrijk, of zelfs doorslaggevend, maar soms moet u zelf opzoekingswerk verrichten.

Gelukkig hebt u toegang tot heel wat informatie over andere ondernemingen via een uniek portaal: de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Wat u moet weten

Enkel Belgische ondernemingen en buitenlandse firma’s met een zetel in België moeten zich inschrijven in de KBO.

Bovendien is het beginsel van vrijheid van dienstverlening van toepassing binnen de Europese Unie: u mag dus een beroep doen op een buitenlandse onderneming.

Maar opgelet: de KBO verstrekt geen enkele informatie over buitenlandse ondernemingen die niet in België gevestigd zijn.

Hoe laat u uw rechten gelden?

Verifieer

Bekommernissen / Risico's

Is het ondernemingsnummer correct?

Een kwaadwillige firma kan een fictief of een geschrapt nummer gebruiken 

Risico's: sluikwerk; belastingontduiking

Is de onderneming nog actief? U kunt zich niet meer tot de onderneming richten als ze failliet werd verklaard
Werkt de onderneming met de vereiste beroepsbekwaamheid?

Voor bepaalde beroepen moet de onderneming het bewijs leveren van de basiskennis bedrijfsbeheer en van beroepskennis 

Risico's: oneerlijke praktijken; oplichting

Sinds wanneer is de onderneming al actief? Jonge ondernemingen kunnen soms een verhoogd risico vormen voor mislukking of stopzetting van de activiteiten
Is de onderneming als werkgever ingeschreven bij de RSZ?

Dat maakt het mogelijk haar eventuele onderaannemers te verifiëren 

Risico's: schijnzelfstandigen; zwartwerk

Wat is de activiteit van de onderneming als btw-plichtige? De NACEBEL-code beschrijft doorgaans beter de werkelijke activiteit van de onderneming dan haar statuten
Verandert de onderneming vaak van maatschappelijke zetel en/of van bestuurders? Risico's: fiscale fraude; witwas; bedrog
Komt de onderneming haar statutaire verplichtingen na?

Het jaarlijks houden van een algemene vergadering, goedkeuring van de jaarrekeningen, vervanging van de bestuurders, ... 

Risico's: inbreuken op het vennootschapsrecht

Worden de jaarrekeningen van de onderneming regelmatig neergelegd? Als de onderneming haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd gedurende 3 of meer boekjaren, kan ze ambtshalve geschrapt worden door de NBB
Hoe zit het met het personeel van de onderneming?

Aantal arbeiders, bedienden, kaderleden, aantal aanwervingen en ontslagen, studieniveaus, opleidingen, ... 

Risico's: slechte werksfeer; kwaliteit van de prestaties

 

Opzoekingen buiten de KBO

  Andere zoekpisten
Aansprakelijkheid van de ondernemingen Specificiteit in verband met de rechtsvormen van ondernemingen
Financiële betrouwbaarheid van de ondernemingen Informatie verstrekt door de Balanscentrale
Laatst bijgewerkt
6 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema