Waaruit bestaat de voorlopige oplevering?

Waarop moet u letten bij de voorlopige oplevering van bouw- of renovatiewerken?

Wat u moet weten

De voorlopige oplevering kan worden aanzien als een staat van zaken met betrekking tot de voltooiing van de werken.

In het document van voorlopige oplevering van de werken kunt u het eventuele bestaan van tekortkomingen, gebreken of andere residuele problemen melden.

Vanuit een strikt juridisch oogpunt is dit het tijdstip waarop de overdracht van de risico’s naar de consument (d.w.z. u) ten vroegste mag plaatsvinden.

 • U stelt dus op een gegeven moment vast dat de voorziene werken al dan niet correct werden uitgevoerd. Als er problemen zijn, worden deze schriftelijk gemeld in een door alle partijen ondertekend verslag. De aannemer beschikt dan over maximaal een jaar (termijn voor de definitieve oplevering) om deze te verhelpen.
 • Bijvoorbeeld: er ontbreekt een balk, er is een breuk in een leiding...

De voorlopige oplevering is een vorm van goedkeuring van de voltooiing van de werken.

 • Dat betekent dat u normaliter de aannemer niet meer aansprakelijk kunt stellen voor voorlopig opgeleverde werken.

Als u iemand vroeg om zich garant te stellen voor u, vormt de voorlopige oplevering het einde van die verbintenis van de borg, indien een waarborg van voltooiing werd gegeven.

De voorlopige oplevering is belangrijk voor garanties geboden door de wet Breyne
Als de voorlopige oplevering niet plaatsgevonden heeft, kunt u de nietigheid van het contract niet vragen.

 • De nietigheid van de overeenkomst kan echter enkel door de rechter verklaard worden:
  • de vrederechter voor geschillen waarvan de waarde gelijk is aan of kleiner is dan 5.000 euro;
  • de rechtbank van eerste aanleg voor geschillen waarvan de waarde hoger is dan 5.000 euro.

Opgelet!

Als u de sleutels aanvaardt om het goed te bewonen vóór de oplevering, geldt dat als een stilzwijgende oplevering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 
U kunt dus geen opmerkingen meer meedelen!
 

Hoe dwingt u uw rechten af?

Wat u in uw overeenkomst moet hebben onderhandeld Het tijdstip en de concrete gevolgen van de voorlopige oplevering
Wat u moet doen bij de voorlopige oplevering Ga na of uw aannemer de verplichtingen van de wet Breyne heeft gerespecteerd
  Indien niet: leg de zaak voor aan een rechter via zijn griffie

 

Als u niet tevreden bent

Als uw aannemer de toepassing van de overeenkomst weigert of niet respecteert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 49.5 KB) 
 
Als u een probleem hebt met een uitvoerder Probeer een minnelijke schikking te treffen
  typebrief (DOC, 49 KB)
  Maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
Bij een technisch probleem Neem contact op met de vzw Verzoeningscommissie Bouw
In geval van een niet-technisch probleem Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?