U wilt een huis laten bouwen of een bouwgrond kopen.

U hebt gehoord van de wet Breyne (wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van woningen). 
Waarover gaat het?

U vraagt zich af of u als consument beschermd bent. 
Indien wel, hoe?

Wat u moet weten

Om de bescherming van de wet Breyne te kunnen genieten, moet:

 • het gebouw hoofdzakelijk bestemd zijn tot huisvesting;
 • u een of meerdere stortingen doen voor de voltooiing van de werken;
 • u één aannemer hebben opgedragen de werken uit te voeren of te coördineren en tot een goed einde te brengen.

De wet Breyne kan u dus niet beschermen wanneer:

 • u afzonderlijke overeenkomsten hebt afgesloten met verschillende aannemers, zoals: een onderneming voor de ruwbouw, een andere voor het dakwerk, een derde voor de verwarming, enz. (elektriciteit, schilderwerken...);
 • u verbouwingen wil laten uitvoeren in een huis dat u reeds enkele jaren bezit want deze werken vinden niet plaats in het kader van een eigendomsoverdracht van het gebouw.

In ieder geval moet de betrokken uitvoerder de werken uitvoeren volgens de regels van de kunst. 
Zijn beroepsaansprakelijkheid staat op het spel.

Als de wet Breyne u beschermt, wat moet u weten?

Hoe dwingt u uw rechten af?

De aannemer vraagt de betaling van een voorschot vóór de ondertekening van de overeenkomst Weiger, want dat is verboden door de wet Breyne
U wil verbouwingen laten uitvoeren U bent beschermd door de wet Breyne indien 
 • de waarde >= 80% van de verkoopprijs van het gebouw 
 • de prijs van de verbouwingen >= 18.600 euro 
 • u zich ertoe verbindt verschillende stortingen uit te voeren
Wat moet u onderhandelen in uw overeenkomst De voorlopige levering
 • Wat betekent dat concreet? 
 • Op welk moment kan die plaatsvinden?
  De definitieve levering
 • Wat betekent dat concreet? 
 • Op welk moment kan die plaatsvinden?

 

Als u niet tevreden bent

Als uw aannemer de toepassing van de overeenkomst weigert of niet respecteert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 49.5 KB) 
 
Als u een probleem hebt met een uitvoerder Probeer een minnelijke schikking te treffen
  typebrief (DOC, 49 KB)
  Maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
Bij een technisch probleem Neem contact op met de vzw Verzoeningscommissie Bouw
In geval van een niet-technisch probleem Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?