Waaruit bestaat de definitieve levering?

Waarop moet u letten bij de definitieve oplevering van bouw- of renovatiewerken?

Wat u moet weten

De definitieve oplevering is de stap waarbij u kunt vaststellen of er problemen zijn ontstaan sinds de voorlopige oplevering van de werken.

In principe vormt die het begin van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer.

 • In de 10 jaar na de definitieve oplevering dekt deze aansprakelijkheid alle ernstige gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen.

De definitieve oplevering moet ten minste één jaar na de voorlopige oplevering plaatsvinden.

 • Een goede tip als uw flat deel uitmaakt van een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom:
  laat de definitieve oplevering van uw appartement niet gebeuren vóór de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen.

De definitieve oplevering is belangrijk voor de door de wet Breyne aangeboden garanties. 
Als de definitieve oplevering niet plaatsgevonden heeft, kunt u immers de nietigheid van het contract niet vragen.

 • De nietigheid van de overeenkomst kan echter enkel door de rechter verklaard worden:
  • de vrederechter voor geschillen waarvan de waarde gelijk is aan of kleiner is dan 5.000 euro;
  • de rechtbank van eerste aanleg voor geschillen waarvan de waarde hoger is dan 5.000 euro.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Wat u in uw overeenkomst moet hebben onderhandeld Het tijdstip en de concrete gevolgen van de definitieve oplevering
Uw flat maakt deel uit van een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom? Laat de definitieve oplevering niet gebeuren vóór de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke gedeeltes
Wat u moet doen bij de definitieve oplevering Ga na of de aannemer de verplichtingen van de wet Breyne heeft gerespecteerd
  Indien niet: leg de zaak voor aan een rechter via zijn griffie

 

Als u niet tevreden bent

Als uw aannemer de toepassing van de overeenkomst weigert of niet respecteert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 24 KB) 
 
Als u een probleem hebt met een uitvoerder Probeer een minnelijke schikking te treffen
  typebrief
  Maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
Bij een technisch probleem Neem contact op met de vzw Verzoeningscommissie Bouw
In geval van een niet-technisch probleem Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?