Een van de essentiële elementen van de koop is de tijdige levering of uitvoering van de dienst.

Maar overeenkomsten waarbij geen leveringsstermijn werd overeengekomen, zijn niet per definitie ongeldig.

 • U hebt er dus alle belang bij om een precieze leveringsdatum of uitvoeringstermijn met uw verkoper te onderhandelen.

Maar wanneer wordt een termijn onredelijk? Want, wat redelijk genoemd wordt als leverings- of uitvoeringstermijn, is vooral een feitenkwestie.

Wat u moet weten

De verkoper is niet verplicht om een exacte of uiterste leveringsdatum op de bestelbon te vermelden.

U hebt wel alle belang bij een precieze leveringsdatum of uitvoeringstermijn op de bestelbon.

 • Als dat niet mogelijk is, moet u een uiterste leveringsdatum voorzien in de overeenkomst.

Als uw overeenkomst met de verkoper geen leveringstermijn heeft, dan geldt de redelijke leveringstermijn.

Wat redelijk is hangt o.a. af van de aard, de hoogdringendheid en de belangrijkheid van de aankoop en de handelsgebruiken.  

Enkele voorbeelden:

 • als u een verwarmingsketel bestelt in de lente, mag u ervan uitgaan dat die nog voor de winter wordt geïnstalleerd;
 • voor een courante herstelling aan uw wagen mag u verwachten dat dit binnen de week wordt afgehandeld; gaat het om een herstelling met gedeeltelijke demontage en/of met moeilijk te verkrijgen onderdelen, dan kan het wat langer duren.

Aandachtspunten

Het louter overschrijden van die termijn volstaat dus niet om de koop ongedaan te maken, tenzij dat als ontbindende voorwaarde uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Leveringsdatum of uitvoeringstermijn Vraag een precieze datum (of termijn) op de bestelbon of in de overeenkomst
De verkoper opteert voor een benaderende leveringstermijn  
(bv. +/- 6 weken voor uw nieuwe meubelen)
Onderhandel over een uiterste leveringsdatum (als een benaderende termijn wordt overschreden, kunt u niet zo gemakkelijk de koop ontbinden)

 

En als u niet tevreden bent?

Bij onderlinge discussies tussen koper en verkoper oordeelt de rechter. U hebt er dus alle belang bij om de (uiterste) leveringsdatum of uitvoeringsperiode bij aannemingswerken precies vast te leggen.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?