De verkoper heeft de verplichting te leveren (of de dienst uit te voeren) zoals overeengekomen.

Ik, als koper, moet:

  1. de levering in ontvangst nemen;
  2. betalen.

Wat u moet weten

Geen contract?

Als tussen koper en verkoper niets is overeengekomen, geldt het algemeen principe van de betaling bij de afhaling of levering.

Bestelbon

Kan er niet uit voorraad worden geleverd, dan wordt meestal een bestelbon opgemaakt.

  • In veel gevallen moet u bij het ondertekenen van de bestelbon ook een voorschot betalen. Dat is ook het geval bij aannemingswerken van een zekere omvang.

Het betalen van een voorschot is niet wettelijk verplicht  maar meestal eist de verkoper of aannemer dat wel. Vaak valt het bedrag van het voorschot samen met de schadevergoeding die u moet betalen als u de koop of aannemingsovereenkomst verbreekt.

Uitstel van betaling en factuur?

De verkoper kan ook uitstel van betaling verlenen maar dit is nooit verplicht.

  • De verkoper kan u dus bv. 30 dagen betalingsuitstel geven maar is daartoe geenszins wettelijk verplicht.

Komt u de betalingsverplichting niet tijdig na, dan heeft de verkoper of aannemer recht op een schadevergoeding.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als u contant betaalt? U hebt recht op een betalings- of aankoopbewijs (kassaticket, kwitantie)
Als u een voorschot moet betalen? U hebt recht op een kwitantie
Als u later mag betalen? U hebt recht op een factuur (met melding van de betalingstermijn)
  Betaal ten laatste op de vervaldag van de factuur

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019