Wat zijn de regels voor de buitengerechtelijke inning van schulden?

Wat moet u weten als u te maken hebt met incassobureaus, advocaten of gerechtsdeurwaarders? Of met de schuldeiser zelf?

Wat u moet weten

Bij een laattijdige betaling kan de schuldeiser wegens het niet-nakomen van de contractuele betaalverplichting, wel een schadevergoeding vorderen.

Vanaf de opeisbaarheid van het nog te betalen kapitaal:

 • 10% van de schijf van het nog te betalen kapitaal tot 7.500 euro;
 • 5% van de schijf van het nog te betalen kapitaal boven 7.500 euro.
Voorbeeld achterstallig kapitaal en schadevergoeding
achterstallig kapitaal 8.200 euro 6.200 euro
schijf tot 7.500 euro 10% van 7.500 euro = 750 euro 10% van 6.200 euro = 620 euro
schijf boven 7.500 euro 5% van 700 euro = 35 euro  
Totale schadevergoeding 785 euro 620 euro

 

Daarnaast is het de schuldeiser wettelijk toegestaan om verwijlintresten te vorderen = een percentage gelijk aan de laatst toegepaste debetrentevoet verhoogd met 10%.

 • bv. als de laatst toegepaste debetrentevoet 8% is, dan mag de kredietgever maximaal 8,8% (1,1 x 8%) nalatigheidsinteresten aanrekenen op het achterstallige kapitaal.

Het vorderen van administratiekosten voor de minnelijke invordering is verboden, tenzij het uitdrukkelijk werd voorzien in de overeenkomst.

 • Die invorderingskosten moeten ook duidelijk bepaald of bepaalbaar zijn in de onderliggende koopovereenkomst. Bovendien mogen ze de wettelijke toegestane maxima niet overschrijden. In dat geval hebt u ook recht op matiging.

Meer informatie

Hoe dwingt u uw rechten af?

U protesteert tegen de extra kosten
voor de minnelijke invordering van schulden
via een incassobureau
typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
17 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?