Wat zijn de regels voor de buitengerechtelijke inning van schulden?

Wat moet u weten als u te maken hebt met incassobureaus, advocaten of gerechtsdeurwaarders? Of met de schuldeiser zelf?

Wat u moet weten

Bij een laattijdige betaling kan de schuldeiser wegens het niet-nakomen van de contractuele betaalverplichting, wel een schadevergoeding vorderen.

Vanaf de opeisbaarheid van het nog te betalen kapitaal:

 • 10% van de schijf van het nog te betalen kapitaal tot 7.500 euro;
 • 5% van de schijf van het nog te betalen kapitaal boven 7.500 euro.
Voorbeeld achterstallig kapitaal en schadevergoeding
achterstallig kapitaal 8.200 euro 6.200 euro
schijf tot 7.500 euro 10% van 7.500 euro = 750 euro 10% van 6.200 euro = 620 euro
schijf boven 7.500 euro 5% van 700 euro = 35 euro  
Totale schadevergoeding 785 euro 620 euro

 

Daarnaast is het de schuldeiser wettelijk toegestaan om verwijlintresten te vorderen = een percentage gelijk aan de laatst toegepaste debetrentevoet verhoogd met 10%.

 • bv. als de laatst toegepaste debetrentevoet 8% is, dan mag de kredietgever maximaal 8,8% (1,1 x 8%) nalatigheidsinteresten aanrekenen op het achterstallige kapitaal.

Het vorderen van administratiekosten voor de minnelijke invordering is verboden, tenzij het uitdrukkelijk werd voorzien in de overeenkomst.

 • Die invorderingskosten moeten ook duidelijk bepaald of bepaalbaar zijn in de onderliggende koopovereenkomst. Bovendien mogen ze de wettelijke toegestane maxima niet overschrijden. In dat geval hebt u ook recht op matiging.

Meer informatie

Hoe dwingt u uw rechten af?

U protesteert tegen de extra kosten
voor de minnelijke invordering van schulden
via een incassobureau
typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
17 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?

 2. Consumentenbescherming

  30.07.2019, internationale vriendschapsdag? Pas op voor vriendschapsfraude!

 3. Consumentenbescherming

  Koop uw tickets via een officiële site!