Een schuld moet niet meer betaald worden als die verjaard is.

Wat betekent dat eigenlijk?

Wat u moet weten

Een van de wijzen waarop de verplichting tot betaling teniet wordt gedaan is de verjaring (art 2219 e.v. Burgerlijk Wetboek).

De verjaring heeft als doelstelling rechtszekerheid te waarborgen bij zowel schuldeiser als schuldenaar.

 • Bij de zogenaamde bevrijdende verjaring is de schuldenaar bevrijd van de betalingsverplichting na afloop van een bepaalde wettelijke termijn. Na verloop van de verjaringstermijn moet de schuld niet meer betaald worden als de schuldenaar zich op de verjaring kan beroepen.

De verjaring is niet automatisch: zij moet gevorderd worden voor de rechter als de schuldeiser de verjaring betwist.

Soorten verjaringstermijnen

Algemene termijnen:

Alle burgerlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaren, en alle zakelijke rechtsvorderingen (bijvoorbeeld eigendom op vastgoed) verjaren na verloop van 30 jaar.

Enkele bijzondere termijnen: 

 • vorderingen van schadevergoedingen: 5 jaar

 • de verkoop van dagelijkse goederen door een handelaar aan een particulier: 1 jaar

 • periodieke afrekeningen van gas, water, elektriciteit en telecomdiensten: 5 jaar

 • hotel en restaurantrekeningen: 6 maanden

 • ereloon van een gerechtsdeurwaarder: 1 jaar

 • erelonen van een advocaat en deskundigen: 5 jaar

 • vorderingen van dokters en ziekenhuizen: 2 jaar

 • fiscale vorderingen zoals btw en belastingen: 5 jaar 

 • … 

Stuiting van de verjaring

Er komt een einde aan de lopende verjaringstermijn. Dus een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.

 • Zo belet het ondertekenen van een schuldbekentenis, een betekening van een gerechtsdeurwaarder of een dagvaarding voor de rechter, de lopende verjaringstermijn.

Als de verkoper of aannemer een aangetekende brief verstuurt, belet dat de verjaring niet.

Schorsing van de verjaring

De reeds begonnen verjaringstermijn loopt verder na een periode van onderbreking.

 • Zo wordt de verjaring geschorst als ik voor de regeling van mijn geschil een beroep doe op een ‘gekwalificeerde entiteit’ voor de alternatieve geschillenregeling of een door de FOD Justitie erkende bemiddelaar.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Hoe roept u de verjaring in voor een factuur 
waarvan de verjaringstermijn is verstreken
 ?
typebrief (DOC, 50 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?