Wat gebeurt er als uw contract stilzwijgend wordt verlengd?

Kunt u uw contract zonder verbrekingsvergoeding opzeggen?

Wat u moet weten

Hier is sprake van dienstenovereenkomsten van bepaalde duur (art VI.91 Wetboek van economisch recht), bv.:

 • abonnementen voor telefonie;
 • kabel;
 • internet;
 • fitnessabonnementen;
 • enz.

Deze regeling is ook van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij zowel goederen als diensten worden geleverd, bv.:

 • onderhoudscontracten.

Maar overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen, bv. abonnementen op tijdschriften vallen niet onder deze regeling.

De algemene voorwaarden van de overeenkomst moeten vermelden:

 • de gevolgen van de stilzwijgende verlenging en

 • de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging.

De wijze waarop u zich kunt verzetten, moet eveneens worden vermeld ( vb. al dan niet aangetekend, per e-mail,…).

Na de eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst opzeggen zonder verbrekingsvergoeding, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Uw fitnessabonnement of telecomdiensten opzeggen Respecteer de opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden
  typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
26 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?