Wat gebeurt er als uw contract stilzwijgend wordt verlengd?

Kunt u uw contract zonder verbrekingsvergoeding opzeggen?

Wat u moet weten

Hier is sprake van dienstenovereenkomsten van bepaalde duur (art VI.91 Wetboek van economisch recht), bv.:

 • abonnementen voor telefonie;
 • kabel;
 • internet;
 • fitnessabonnementen;
 • enz.

Deze regeling is ook van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij zowel goederen als diensten worden geleverd, bv.:

 • onderhoudscontracten.

Maar overeenkomsten van bepaalde duur voor de levering van goederen, bv. abonnementen op tijdschriften vallen niet onder deze regeling.

De algemene voorwaarden van de overeenkomst moeten vermelden:

 • de gevolgen van de stilzwijgende verlenging en

 • de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging.

De wijze waarop u zich kunt verzetten, moet eveneens worden vermeld ( vb. al dan niet aangetekend, per e-mail,…).

Na de eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, kunt u de overeenkomst opzeggen zonder verbrekingsvergoeding, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Uw fitnessabonnement of telecomdiensten opzeggen Respecteer de opzeggingstermijn van maximaal 2 maanden
  typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
26 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?

 2. Consumentenbescherming

  30.07.2019, internationale vriendschapsdag? Pas op voor vriendschapsfraude!

 3. Consumentenbescherming

  Koop uw tickets via een officiële site!