Wie een koopovereenkomst verbreekt, moet een schadevergoeding betalen.

OK. Maar wat moet ik doen als het bedrag toch overdreven is?

Wat u moet weten

De verbrekingsvergoeding wordt meestal contractueel vastgelegd in de algemene verkoopvoorwaarden.

 • Die vergoeding is gerechtvaardigd als winstderving voor de handelaar. Hoeveel de verbrekingsvergoeding bedraagt, hangt o.a. af van de aard van de goederen (al dan niet herverkoopbaar), de gebruikelijke winstmarges en de handelsgebruiken. Hierover bestaat ook de nodige rechtspraak.

De verbreking is buitensporig als het de verkoper of dienstverlener een extra voordeel oplevert.

De rechter heeft een wettelijke matigingsbevoegdheid (art. 1231, §1 BW): de rechter mag een schadebeding verkleinen dat volgens zijn beoordeling te hoog is.

 • De rechter kan dus de omvang van (overdreven hoge) contractuele verbrekingsvergoedingen terugbrengen tot aanvaardbare proporties.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Stel de verkoper voor de verbrekingsvergoeding te beperken  
 • voorbeeld: keuken, 50% voorschot
typebrief (DOC, 23 KB)
 • voorbeeld: auto, overschrijding leveringstermijn > 25%
typebrief (DOC, 49.5 KB)
Als de verkoper niet ingaat op uw voorstel Vraag de rechter de schadevergoeding te matigen 

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
26 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

 2. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 3. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?