Wat kunt u doen als de verkoper de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt bij de koop van een nieuw voertuig?

Mag u de koop ontbinden?

Wat u moet weten

Er bestaat een wettelijke regeling (KB van 09.07.2000) voor de bestelbon en de levering van nieuwe voertuigen.

Wanneer u de bestelbon voor een nieuwe wagen hebt getekend verwacht u dat hij ook tijdig geleverd wordt.

  • Naast de wettelijk verplichte informatie op de bestelbon zijn er bepalingen over het uitstel van levering en het toepassen van een prijsverhoging. Haast alle merkverdelers nemen bepalingen over de uitgestelde leveringstermijn en de mogelijke prijsaanpassing op in hun algemene verkoopsvoorwaarden.

Kan uw auto niet geleverd worden binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon, dan moet de verkoper u hiervan aangetekend verwittigen. Hij heeft daarbij dan wel de mogelijkheid om de oorspronkelijke leveringstermijn met maximaal ¼ te verlengen.

U koopt bv. een nieuwe auto  
Datum van de bestelling 1 maart
Leveringstermijn 4 maanden
Einddatum voor de levering 30 juni
Als de verkoper uw auto niet kan leveren Hij moet u aangetekend verwittigen
Uitstel max. 1/4 => 1 maand => ten laatste 31 juli

 

Heeft de verkoper u niet verwittigd of wordt ook de tweede termijn overschreden, dan kunt u de aankoop annuleren met een aangetekende brief.

Het voorschot moet dan binnen de acht dagen nadat de verkoper de aangetekende brief heeft ontvangen, worden terugbetaald.

Prijsverhogingen

De overeengekomen prijs kan niet zomaar verhoogd worden door de verkoper, tenzij de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn meer dan vier maanden bedraagt. De verkoper moet u in dat geval wel aangetekend verwittigen van de prijsverhoging.

U hoeft daar niet mee akkoord te gaan: u hebt dan 10 dagen de tijd om aangetekend de verkoop te annuleren. Het betaalde voorschot moet dan binnen de 8 dagen worden terugbetaald.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Bij een overschrijding van de contractuele leveringstermijn met meer dan 25%
(bv.: een voorschot van 15% is betaald)
Stel de verkoper in gebreke
  typebrief (DOC, 15.4 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

    Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

    Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  3. Consumentenbescherming

    Probleem op reis? Waar kan ik terecht?