Table of Contents

  De reisorganisator vermeldt doorgaans in de algemene reisvoorwaarden dat hij kleine veranderingen aan de pakketreisovereenkomst (zoals het uur van vertrek) mag aanbrengen. U moet daar vooraf wel tijdig over worden ingelicht via brief of mail.

  Bij dergelijke kleine wijzigingen kunt u de reis niet annuleren zonder een verbrekingsvergoeding te betalen, tenzij u kunt aantonen dat die wijziging voor u essentieel is.

  Maar wat als de organisator een wezenlijk element van het reiscontract eenzijdig wijzigt, zoals:  

  • een andere vertrekdatum
  • een hotel met lagere comfortklasse
  • een essentieel onderdeel van de pakketreis dat wordt geschrapt
  • ….

  In dat geval zijn er 3 opties

  1. U heeft het recht om de reis zonder kosten te annuleren.
  2. De reisorganisator kan u een minstens gelijkwaardig alternatief voorstellen. U kunt dat aanvaarden of weigeren.
  3. Als uw reisorganisator een minderwaardig alternatief voorstelt en u dat aanvaardt, heeft u recht op een prijsvermindering.

  Gaat u niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen en heeft u gekozen voor de annulering? Dan moet de reisorganisator de reissom binnen veertien dagen terugbetalen. U heeft ook recht op een passende schadevergoeding, behalve wanneer de wijziging te wijten is aan onvoorziene en buitengewone omstandigheden (overmacht).

  Modelbrief:  Wijziging van essentiële elementen in de reisovereenkomst door de reisorganisator – algemeen model (DOCX, 16.98 KB)

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020

  Laatste nieuws voor dit thema