Table of Contents

  De organisator annuleert de reis

  Bij het opzeggen van de reis door de organisator heeft u recht op een compensatie of schadevergoeding, behalve als het gaat om overmacht. Staat in de bijzondere reisvoorwaarden bijvoorbeeld dat de reis pas doorgaat vanaf tien boekingen en dat aantal wordt niet bereikt, dan mag de organisator de reis annuleren. Hij moet u dan geen schadevergoeding betalen.

  U annuleert de reis zelf

  U heeft het recht de pakketreisovereenkomst op te zeggen. Als u de reis zelf annuleert mag de reisorganisator een redelijke opzegvergoeding vragen.

  De reisorganisator bepaalt meestal in zijn algemene reisvoorwaarden hoeveel die vergoeding bedraagt. Die mag echter nooit meer bedragen dan de reissom. Het percentage zal onder meer afhangen van het aantal weken voor vertrek. Annuleert u de reis kort voor de vertrekdatum, dan is in de regel de volledige reissom verschuldigd.

  Annulatieverzekering

  Als u niet zeker bent of u op reis zult kunnen vertrekken, heeft u er wellicht belang bij om een annulatieverzekering af te sluiten.

  Onder bepaalde voorwaarden zal de verzekeraar tussenkomen in de terugbetaling van de reissom als u de reis moet annuleren. Consulteer vooraf de waarborgen, de beperkingen en de uitsluitingen in de polis alvorens die af te sluiten. Niet elke reden valt onder de dekking van de annulatieverzekering!

  U bent niet verplicht om een annulatieverzekering af te sluiten. Heeft u geen annulatieverzekering voorzien en annuleert u de reis, dan moet u de opzegvergoeding (indien verschuldigd) zelf betalen.

  Overdracht van de reis

  U heeft ook het recht om uw reis over te dragen aan iemand anders. Die persoon moet wel voldoen aan de voorwaarden van de pakketreisovereenkomst om aan de reis deel te nemen (bv. in orde zijn met visa, paspoort enz.). Informeer de reisorganisator zo snel mogelijk, minstens 7 dagen voor de reis, via brief of e-mail. Er kunnen kosten aan verbonden zijn.

  De reisorganisator kan zowel aan u als aan de overnemer vragen om de nog verschuldigde reissom en de kosten van de overdracht te betalen.

  Modelbrief:  Verzoek tot annulering van de reis – opzegvergoeding – negatief reisadvies FOD Buitenlandse Zaken - overdracht van de reis - algemeen model (DOCX, 17.65 KB)

  Laatst bijgewerkt
  14 mei 2020

  Laatste nieuws voor dit thema