Table of Contents

  Na het boeken van de pakketreis zijn prijsverhogingen enkel onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Zo moet uw reisovereenkomst prijsaanpassingen uitdrukkelijk voorzien, en moeten ook prijsverminderingen mogelijk zijn. Het moet gaan om kosten die in de wet omschreven zijn zoals:

  • een brandstoftoeslag
  • toeslag voor bepaalde luchthaventaksen
  • wisselkoerskosten

  Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de reissom, dan hebt u het recht om de reis te annuleren zonder verbrekingsvergoeding. U kunt in dat geval ook een schadevergoeding eisen. Is de drempel van 8 % niet overschreden, dan moet u de prijsverhoging aanvaarden.

  De voorwaarden moeten ook vermelden hoe die prijsaanpassing wordt berekend. De doorverkoper of reisorganisator moet u daarover minstens twintig dagen voor de voorziene vertrekdatum via een duurzame drager (papier of e- mail) op de hoogte brengen en dat ook motiveren.

  De prijs bij de boeking is bindend. Gaat het echter om een kennelijke vergissing (bv. een prijs van 2.000 euro in plaats van 200 euro), dan mag dat rechtgezet worden. U hebt het recht het reisaanbod aan de aangepaste prijs te aanvaarden of te weigeren. 

  Modelbrief: Prijsverhoging na boeking van de reisovereenkomst – algemeen model (DOCX, 17.36 KB)

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020

  Laatste nieuws voor dit thema