Table of Contents

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis. Zijn de reisdiensten niet zoals beschreven in de overeenkomst, dan moet de reisorganisator de problemen ter plaatse verhelpen, indien mogelijk.

  Zo moet de reisorganisator zorgen voor alternatieve reisdiensten van gelijkwaardige of hogere kwaliteit, tenzij dat onredelijke kosten met zich meebrengt of praktisch onmogelijk is. U heeft recht op een prijsvermindering als het alternatief van mindere kwaliteit is.

  Schadevergoeding

  Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming of schadevergoeding.

  U heeft geen recht op een schadevergoeding van uw reisorganisator of doorverkoper voor tekortkomingen tijdens de reis waarvoor u zelf in fout bent. Dat geldt ook voor tekortkomingen waarvoor derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de reis, aansprakelijk zijn. Met andere woorden, u kunt maar een schadevergoeding eisen als uw reisorganisator of doorverkoper tekort schieten in de uitvoering van de reis.

  Is er sprake van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht), dan heeft u evenmin recht op een schadevergoeding.

  Modelbrief: Klacht over het reisvervoer en/of de verblijfsaccommodatie en/of de reisactiviteiten – schadevergoeding - algemeen model (DOCX, 18.46 KB)

  Laatst bijgewerkt
  24 maart 2020

  Laatste nieuws voor dit thema