Uw product staat nog steeds onder garantie!

Wanneer u de datum van uw kasticket verifieert, stelt u vast dat u het product meer dan 6 maanden geleden hebt aangekocht.

  • Indien de verkoper niets vermeld heeft in het verkoopdocument bedraagt de garantietermijn steeds 2 jaar.
  • Als er minder dan een jaar is verstreken sinds de leveringsdatum van een tweedehands product is de garantie nog steeds van toepassing.
  • Als er minder dan 2 jaar zijn verstreken sinds de leveringsdatum van een product dat u als nieuw had aangekocht (of als tweedehands zonder nadere specificatie) is er evenmin een probleem.
  • Als de leveringsdatum binnen de termijn van de door de verkoper toegekende commerciële garantie valt, dan is uw product nog steeds onder garantie volgens de voorwaarden in de overeenkomst .

Kunt u dus het product laten herstellen of vervangen?

Wat u moet weten

De verkoper heeft het recht om u te vragen het bewijs te leveren dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was, aangezien het gebrek meer dan 6 maanden na de levering ontstond.

  • Doordat u het bewijs moet leveren, is het moeilijker om uw wettelijke garantie te doen gelden.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als uw aankoop dateert van meer dan 6 maanden geleden Meld het (of de) gebrek(en) zo snel mogelijk aan de verkoper (u beschikt over minstens twee maanden om het gebrek te melden nadat het ontstaan is)
Wat moet u schrijven?
typebriief (DOC, 23.5 KB)
U vraagt de herstelling of vervanging van het product
typebrief (DOC, 24 KB)

 

Wat als de verkoper het gebrek aan overeenstemming dat u meldt, betwist?

Als de verkoper betwist dat het om een gebrek aan overeenstemming gaat dat reeds bij de levering aanwezig was, moet u het bewijs ervan leveren. Bijvoorbeeld door een beroep te doen op een onafhankelijke expert, door het gebruik van foto’s of op elke andere manier.

  • Bijvoorbeeld: als u de schokbrekers van uw nieuwe wagen moet vervangen na anderhalf jaar, moet een automobieldeskundige bepalen of het om een gebrek aan overeenstemming bij de levering of om een kwaliteitsverlies gaat dat te wijten is aan abnormale slijtage (overbelasting) of aan een ongeval.
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 23.5 KB)

Als u een probleemt hebt met een uitvoerder 

Probeer een minnelijke schikking te treffen
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 23 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
26 november 2019