In ieder geval geniet u van de garantie!

Het product stond u aan.

Maar na enkele maanden stelt u een gebrek vast. U kijkt naar uw kasticket en ziet dat u het goed minder dan 6 maanden geleden hebt aangekocht.

Uw product staat a priori onder garantie, want in de eerste zes maanden wordt het gebrek vermoed te hebben bestaan vanaf de levering. De verkoper moet bewijzen dat dit het gevolg is van een nalatigheid van uw kant.

U kunt het goed laten herstellen of zelfs vervangen. De finale beslissing komt echter toe aan de verkoper.

Wat u moet weten

De wet op de wettelijke garantie voorziet in een gunstig systeem voor de consument: als het gebrek in de eerste zes maanden na de aankoop ontstaat, moet de verkoper aantonen dat het gebrek niet bestond bij de verkoop.

  • Het wettelijke vermoeden is inderdaad dat, in de periode van de eerste 6 maanden na de aankoop of levering, het gebrek al bestond op het tijdstip van deze levering.

U beschikt over 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek om dit aan de verkoper te melden en beschrijven.

  • U hebt er alle belang bij om het probleem zo vlug mogelijk te melden aan de verkoper.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als uw aankoop dateert van minder dan 6 maanden geleden U moet enkel aantonen dat u het product bij deze verkoper hebt aangekocht
Wat moet u schrijven? typebrief (DOC, 23.5 KB)
U vraagt de herstelling of de vervanging van het product  
typebrief (DOC, 24 KB)

 

Indien de verkoper uw beroep op de garantie toch weigert

Dan moet hij aantonen dat er geen gebrek aan conformiteit was bij de levering, aldus de wet.

In de praktijk moet hij aantonen:

  • ofwel dat het gebrek te wijten is aan normale slijtage, rekening houdend met de aard van het goed en/of de gewone prestaties van een goed van dezelfde soort; 
  • ofwel dat het gebrek te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of verkeerde hantering van uw kant; 
  • ofwel dat het gebrek het gevolg is van externe factoren, zoals bijvoorbeeld een ongeval.

In deze drie gevallen is er sprake van "omkering van de bewijslast": het is niet de consument, maar de verkoper die dit bewijs moet leveren.

Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 23.5 KB)

Als u een probleem hebt met een uitvoerder 

Probeer een minnelijke schikking te treffen
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 23 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
5 november 2019