""

U hebt het koopje van de eeuw gedaan: een tweedehandsvoertuig met een redelijke kilometerstand gezien de leeftijd van het voertuig. Na de eerste paar kilometer merkt u echter meteen al tekenen van abnormale slijtage.

U bent waarschijnlijk het slachtoffer van kilometerfraude. Uw voertuig heeft in werkelijkheid een veel hogere kilometerstand dan wat men u heeft verteld.

Vervalsing van de kilometerstand, een oneerlijke praktijk

De vervalsing van de kilometerstanden bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen is een wijdverspreide praktijk, die zowel de koper als de eerlijke verkopers dupeert.

De koper betaalt vaak te veel voor een tweedehandsvoertuig, omdat hij moedwillig bedrogen wordt over een essentieel kenmerk van dat voertuig, namelijk het aantal afgelegde kilometer. Handelaars die correct werken en zich niet schuldig maken aan fraude, zijn op hun beurt het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren.

De car-pass, een bescherming tegen kilometerfraude.

Om die oneerlijke praktijken doeltreffend te bestrijden, heeft de Belgische wetgever het car-pass-systeem ingevoerd.

Alle verkopers van een tweedehandsvoertuig, zowel particuliere als professionele verkopers, zijn verplicht om een car-pass - een officieel attest dat de kilometerstand bewijst - te bezorgen aan de koper, indien die een particulier is.

Wanneer u de car-pass krijgt, kunt u er de vastgestelde kilometerstanden en de bijbehorende registratiedatums op aflezen. Zo hebt u een perfect beeld van het aantal afgelegde kilometer van het voertuig en kunt u de staat van het voertuig beter beoordelen.

De vzw Car-Pass is in het kader van het car-pass-systeem belast met:

  • de uitreiking van de car-pass via de voor autokeuring erkende ondernemingen;
  • de centralisatie van informatie zoals het chassisnummer van het voertuig, de datum waarop de kilometerstand werd vastgesteld en de kilometerstand. Die gegevens worden verstrekt door vaklui uit de autosector, de fabrikanten van nieuwe voertuigen en de voor autokeuring erkende ondernemingen.

Wat bevat de car-pass? Wat zijn de voordelen ervan? De antwoorden vindt u op de pagina Car-pass: informatie over tweedehandsvoertuigen

Tips om kilometerfraude te vermijden

  • Eis van de verkoper dat hij u de car-pass van het voertuig bezorgt voordat u de verkoop sluit. Dat is een wettelijke verplichting. Als hij dat weigert, kunt u de verkoop laten annuleren, tenzij u uw voertuig verkoopt aan een vakman uit de autosector (garagist, handelaar).
  • Controleer of de weergegeven kilometerstanden een logisch patroon in de tijd volgen en of de laatste kilometerstand op de car-pass overeenkomt met de waarde op de kilometerteller.
  • Controleer de echtheid van de car-pass. Als u twijfelt, voer dan het nummer van de car-pass in op de website Car-Pass ter controle.
  • Meld dit feit aan het Meldpunt van de FOD Economie.
    Vermeld als indiener van de klacht "een particulier" en als tegenpartij "een particulier". Selecteer het thema Aankopen & verkopen, en vervolgens een van de scenario's over de car-pass. Of als u te maken hebt met een vakman uit de autosector: vermeld als tegenpartij "een onderneming", selecteer het thema Levering & garantie, en vervolgens een van de scenario's over de car-pass. U ontvangt advies en informatie over de te ondernemen stappen, evenals de contactgegevens van personen die u kunnen helpen.

Vragen?

Raadpleeg de veelgestelde vragen.

U kunt ook contact opnemen met:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 81 68
E-mail: HRC.CONS@economie.fgov.be

Laatst bijgewerkt
23 november 2023

Laatste nieuws voor dit thema