""

Situatieschets

U ontvangt een e-mail met de bevestiging dat uw bestelling met succes werd uitgevoerd. Als u geen bestelling plaatste, vraagt het bericht u om dit te melden door op een link te klikken. Alleen, u bestelde helemaal niets en u bent dat ook niet van plan …

Risico

Iemand probeert uw gegevens te stelen of frauduleuze toegang tot uw computer te krijgen. Door op deze e-mail te antwoorden, bestaat de kans dat iemand zich uw identiteit of uw bankgegevens onrechtmatig toe-eigent of uw computer kraakt.

Tips

Delete die e-mail! Klik niet op de links in het bericht en open geen bijlagen. Misschien bevatten ze wel spyware.

In de val gelopen?

Stuur het bericht naar: verdacht@safeonweb.be. Gaf u toch bankgegevens door, verwittig dan onmiddellijk uw bank! Dien klacht in bij de lokale politie als er geld van uw rekening is verdwenen. Informeer de Economische Inspectie: meldpunt.belgie.be. Als u er met uw bank niet uitkomt, verwittig dan de Economische Inspectie  (meldpunt.belgie.be) en neem contact op met Ombudsfin, de Ombudsdienst  voor financiële geschillen.

Download de fiche (PDF, 257.59 KB)

Laatst bijgewerkt
17 november 2023