""

Situatieschets

U bent het slachtoffer van vriendschapsfraude. Op het internet leest u een getuigenis van iemand die zoals u bedrogen werd en het verloren geld dankzij Interpol heeft kunnen terugwinnen. Het e-mailadres van de contactpersoon bij Interpol staat in de getuigenis.

Risico

Het is een vals e-mailadres dat noch met de politie noch met Interpol te maken heeft. Indien u die persoon contacteert, probeert hij/ zij uw bankgegevens te kennen om het geld zogezegd te kunnen terugstorten, maar in feite wordt u een tweede keer bedrogen.

Tips

Een ding is zeker: het geld dat u door vriendschapsfraude bent kwijtgeraakt, ziet u nooit meer terug. Wees voorzichtig met getuigenissen die een e-mailadres of namen van instellingen zoals Interpol of de politie vermelden, vooral als de naam voor het teken “@” voorkomt  (bv. commissaireinterpol@cyberservices.com). Geef nooit uw bank- of persoonsgegevens door. 

In de val gelopen?

Verwittig onmiddellijk uw bank!

Dien klacht in bij de lokale politie.

Meld de fraude aan de Economische Inspectie via ConsumerConnect. Op dat platform vindt u ook informatie over uw rechten als consument.

Download de fiche (PDF, 408.91 KB)

Laatst bijgewerkt
6 juni 2024