Table of Contents

  De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis. Daarbij moet hij rekening houden met de verwachtingen die u redelijkerwijs koestert op basis van de informatie die u hebt gekregen (zowel vóór het afsluiten van het contract als in de pakketreisovereenkomst zelf).

  Zijn de reisdiensten niet zoals beschreven in de overeenkomst, dan moet de reisorganisator de problemen ter plaatse verhelpen, indien mogelijk. In dat geval moet de reisorganisator zorgen voor alternatieve reisdiensten van gelijkwaardige of hogere kwaliteit, tenzij dat onredelijke kosten met zich meebrengt of praktisch onmogelijk is. U heeft recht op een prijsvermindering als het alternatief van mindere kwaliteit is.

  Bevindt u zich in moeilijkheden? Dan moet de reisorganisator u zo snel mogelijk bijstand verlenen, bijvoorbeeld door u te informeren over medische diensten of u te helpen communiceren. De reisorganisator kan u enkel een vergoeding vragen wanneer de schuld van de omstandigheden bij u ligt.

  Wanneer de terugkeer door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden niet kan plaatsvinden, draagt de reisorganisator de kosten van de nodige accommodatie, indien mogelijk van een gelijkwaardige categorie, voor maximaal drie overnachtingen per reiziger. Wanneer het gaat om personen met een handicap, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand nodig hebben, is die plicht van de reisorganisator niet beperkt tot drie overnachtingen.

  Is uw doorverkoper gevestigd in de Europese Economische Ruimte, maar uw reisorganisator niet? Dan is de doorverkoper ook verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis.

  Schadevergoeding

  Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een tegemoetkoming of schadevergoeding voor tekortkomingen in de uitvoering van uw pakketreis.

  Uw reisorganisator is de juridische eindverantwoordelijke voor het goed verloop van uw reis, ook als de tekortkomingen te wijten zijn aan andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals de vervoermaatschappij, het hotel of het vakantiepark).

  U heeft echter geen recht op een schadevergoeding van uw reisorganisator als hij aantoont dat de tekortkomingen te wijten zijn aan:

  • de reiziger
  • een derde die niet betrokken is bij de uitvoering van de reisdiensten uit de pakketreis, en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen
  • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht)

  De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid beperken tot driemaal de prijs van de reis, behalve voor schade of persoonlijk letsel die met opzet of door nalatigheid veroorzaakt werd. 

  Modelbrief: pakketreis - schadevergoeding of prijsvermindering door niet-conforme uitvoering van de reis door de reisorganisator (DOCX, 21.26 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2022

  Laatste nieuws voor dit thema