Table of Contents

  Reisorganisatoren en doorverkopers hebben een wettelijke precontractuele informatieverplichting. Vooraleer u een pakketreisovereenkomst sluit, moet de reisorganisator en/of doorverkoper u op de hoogte brengen van uw rechten (via een verplicht standaardformulier) en u de nodige informatie verstrekken zodat u uw aankoopbeslissing kunt maken. Het gaat daarbij om:

  • de voornaamste kenmerken van de in de pakketreis vervatte reisdiensten (bestemming, vervoermiddelen, type accommodatie, verstrekte maaltijden, excursies …);
  • de contactgegevens van de reisorganisator en, indien van toepassing, de doorverkoper;
  • de totaalprijs en betalingsregeling;
  • het eventueel minimale aantal personen voor de reis;
  • de noodzakelijke paspoorten, visa en gezondheidsformaliteiten;
  • de opzegmogelijkheden als reiziger; en
  • inlichtingen over mogelijke bijkomende annulatie- of bijstandsverzekeringen.

  Die informatie moet niet verplicht in een keer worden vermeld, bijvoorbeeld in een brochure, maar u moet ze wel op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier ontvangen voor u definitief boekt. De informatie in de reisfolder, de reisbrochure of op de website bij een online boeking is bindend.

  De reisorganisator en de doorverkoper zijn aansprakelijk voor fouten in de boeking. Dat is natuurlijk niet zo voor fouten die aan de reiziger zelf te wijten zijn of die veroorzaakt zijn door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

  Wanneer u een pakketreis boekt, hebt u geen recht op een bedenktermijn, ook niet als u online reserveert.

  Reisbevestiging

  De reisorganisator of doorverkoper is wettelijk verplicht u een kopie van de pakketreisovereenkomst of een bevestiging ervan te bezorgen. Dat moet gebeuren op het moment van ondertekening of niet lang erna en altijd via een duurzame drager (bv. brief of e-mail).

  De pakketreisovereenkomst, of de bevestiging ervan, moet alle precontractuele informatie hernemen. Ze vermeldt ook op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier:

  • de bijzondere wensen van de reiziger;
  • de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor de goede uitvoering van de reisdiensten;
  • de verplichting tot bijstand wanneer u in moeilijkheden verkeert;
  • de contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij die optreedt bij insolventie van de reisorganisator of doorverkoper;
  • de contactgegevens van de lokale vertegenwoordiger van de reisorganisator;
  • de verplichting om als reiziger elke tekortkoming in de uitvoering van de pakketreis te melden;
  • de nodige contactinformatie van een alleenreizende minderjarige;
  • de procedure in geval van klachten en informatie over buitengerechtelijke geschillenregeling; en
  • het recht om de overeenkomst aan iemand anders over te dragen.

  Ga altijd na of de reisbevestiging overeenstemt met wat is overeengekomen bij het boeken van uw reis. Contacteer tijdig uw doorverkoper of reisorganisator bij fouten in de boeking (prijs, datum van vertrek, accommodatie, activiteiten …) en vraag om een rechtzetting. Laat ook schriftelijk bevestigen.

  Hou er rekening mee dat er kosten kunnen worden aangerekend als u zelf na de boeking nog aanpassingen wenst (bv. ander kamertype of andere vertrekdatum). Er worden meestal ook kosten aangerekend als u correcties laat uitvoeren (bv. fout gespelde naam). Doe dat ruim voor de vertrekdatum.

  Voor het begin van de pakketreis moet uw reisorganisator u tijdig de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en vervoerbewijzen overmaken. Hij moet u vooraf informeren over

  • de geplande vertrektijden
  • het uiterste tijdstip om in te checken
  • de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst

  Modelbrief: pakketreis – boekingsfouten door de doorverkoper of reisorganisator (DOCX, 22.78 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2022