Table of Contents

  De reisorganisator vermeldt doorgaans in de algemene reisvoorwaarden dat hij kleine veranderingen aan de pakketreisovereenkomst (zoals het uur van vertrek) mag aanbrengen. U moet daar vooraf wel tijdig over worden ingelicht via een duurzame drager (bv. brief of e-mail). Bij dergelijke kleine wijzigingen kunt u de reis niet annuleren zonder een opzegvergoeding te betalen, tenzij u kunt aantonen dat die wijziging voor u essentieel is.

  Maar wat als de reisorganisator een wezenlijk element van het reiscontract eenzijdig wijzigt, zoals:  

  • een andere vertrekdatum
  • een hotel met lagere comfortklasse
  • een essentieel onderdeel van de pakketreis dat wordt geschrapt
  • ….

  In dat geval heeft u 2 opties:

  • u kunt akkoord gaan met de voorgestelde wijziging (en de eventueel bijhorende prijsvermindering) of
  • u kunt de overeenkomst kosteloos opzeggen (en dus volledig terugbetaald worden)

  De reisorganisator kan u ook een vervangende pakketreis van gelijkwaardige of hogere kwaliteit voorstellen.

  De reisorganisator moet u zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte stellen, op zijn minst via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail). Hij moet u duidelijk inlichten over de wijziging, de termijn waarbinnen u moet reageren en het feit dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd als u niet binnen die termijn reageert. Eventueel kan de reisorganisator in een beweging een vervangende pakketreis voorstellen.

  Gaat u niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen en heeft u gekozen voor de annulering? Dan moet de reisorganisator de reissom binnen de 14 dagen terugbetalen. U heeft ook recht op een passende schadevergoeding, behalve wanneer de wijziging te wijten is aan onvoorziene en buitengewone omstandigheden (overmacht).

  Modelbrief: pakketreis – wijziging van essentiële elementen in de reisovereenkomst door de reisorganisator vóór het vertrek (DOCX, 28.65 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2022