Table of Contents

  De prijs bij de boeking is bindend. Gaat het echter om een kennelijke vergissing (bv. een prijs van 200,00 euro in plaats van 2.000,00 euro), dan mag dat rechtgezet worden. U hebt het recht het reisaanbod aan de aangepaste prijs te aanvaarden of te weigeren. 

  Na het boeken van de pakketreis zijn prijsverhogingen enkel onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Zo moet uw reisovereenkomst prijsaanpassingen uitdrukkelijk voorzien, en moeten ook prijsverminderingen mogelijk zijn. Het moet gaan om een prijsaanpassing door wijzigingen van kosten die in de wet omschreven zijn zoals:

  • brandstofprijzen
  • bepaalde taksen
  • wisselkoersen

  De reisovereenkomst moet ook vermelden hoe die prijsaanpassing wordt berekend. De reisorganisator moet u daarover uiterlijk 20 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager (bv. brief of e-mail) en op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren. Ook verplicht: een motivering voor die prijsverhoging en een berekening. Wanneer die regels niet gerespecteerd worden, mag er geen prijsherziening doorgevoerd worden.

  Bedraagt de verhoging meer dan 8 % van de totale reissom, dan hebt u het recht om de reis te annuleren zonder opzegvergoeding. U kunt in dat geval ook een schadevergoeding eisen. Is de drempel van 8 % niet overschreden, dan moet u de prijsverhoging aanvaarden.

  Bij een prijsvermindering kan de reisorganisator bepaalde administratieve kosten aftrekken van de aan u verschuldigde terugbetaling. U kunt de reisorganisator vragen om aan te tonen dat die kosten ook werkelijk werden gemaakt.

  Modelbrief: pakketreis – verhoging van de prijs door de reisorganisator ná boeking van de reis (DOCX, 22.1 KB)

  Bent u zeker dat u een pakketreis hebt geboekt? Raadpleeg onze pagina met de definitie van de verschillende soorten reisovereenkomsten.

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2022