Table of Contents

  Wilt u een klacht overmaken aan een reisonderneming? Doe dat dan zo spoedig mogelijk. Neem in uw brief of mail zeker volgende zaken op:

  • Verwijs duidelijk naar uw reiscontract (referenties zoals klantennummer, boekingsnummer, factuurnummer …).
  • Beschrijf de problemen die aanleiding gaven tot uw klacht (feitenrelaas).
  • Verwijs naar uw wettelijke en/of contractuele rechten (wat zegt de wet of uw contract daarover)?
  • Welke oplossingen zijn er volgens u? Doe een of meerdere voorstellen.
  • Stel een (redelijke) antwoordtermijn voor om te reageren.
  • Vermeld eventueel verdere acties die u zult nemen bij het uitblijven van een reactie of het afwijzen van een minnelijke regeling.

  Verstuur uw klacht bij voorkeur per aangetekende zending en/of per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging. Zo vermijdt u discussies over het bestaan en de datum van uw klacht.

  Modelbrief: klacht over een pakketreis – algemeen model (DOCX, 19.51 KB)

  Modelbrief: pakketreis – boekingsfouten door de doorverkoper of reisorganisator (DOCX, 22.78 KB)

  Modelbrief: pakketreis – wijziging van essentiële elementen in de reisovereenkomst door de reisorganisator vóór het vertrek (DOCX, 28.65 KB)

  Modelbrief: pakketreis - verzoek tot overdracht van de reis op initiatief van de reiziger vóór het vertrek (DOCX, 16.28 KB)

  Modelbrief: pakketreis – verhoging van de prijs door de reisorganisator ná boeking van de reis (DOCX, 22.1 KB)

  Modelbrief: pakketreis - annulatie van de reis door de reiziger vóór het vertrek (DOCX, 20.06 KB)

  Modelbrief: pakketreis - annulatie van de reis door de reisorganisator wegens overmacht vóór het vertrek (DOCX, 18.61 KB)

  Modelbrief: pakketreis - verzoek tot terugbetaling van ongebruikte coronavoucher één jaar na uitgifte (DOCX, 16.24 KB)

  Modelbrief: pakketreis - schadevergoeding of prijsvermindering wegens niet-conforme uitvoering van de reis door de reisorganisator (DOCX, 21.26 KB)

  Modelbrief: internationaal luchtvervoer - beschadigde, vertraagde of verloren bagage (DOCX, 18.16 KB)

  Modelbrief: huurwagen - betwisting schade - inhouden huurwaarborg (DOCX, 23.15 KB)

  Laatst bijgewerkt
  22 december 2021

  Laatste nieuws voor dit thema