Table of Contents

  Zoek ter plaatse een oplossing

  U bent ontevreden over uw reis? Bespreek het probleem altijd eerst ter plaatse met de persoon of organisatie die daarvoor direct verantwoordelijk is. Is dat niet mogelijk? Maak dan schriftelijk of via het webportaal van de reisorganisator uw klacht over.

  Richt u tot de juiste instantie

  In veel gevallen kan het geschil in der minne opgelost worden via Belmed. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op een van onderstaande organisaties. Zij kunnen u helpen om uw reisgeschil buiten de rechtbank om te regelen.

  Geschillencommissie Reizen

  Gaat het om een pakketreis die u boekte bij een reisorganisator of doorverkoper in België en werden de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen gebruikt, dan kunt u daar terecht voor uw geschil. U kunt opteren voor een verzoeningsprocedure of een scheidsrechtelijke uitspraak via arbitrage. Die is bindend voor de partijen.

  Consumentenombudsdienst

  Is uw doorverkoper of reisorganisator gevestigd in België maar heeft die de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie niet gebruikt, dan kunt u aankloppen bij de Consumentenombudsdienst. U kunt er enkel terecht voor een verzoeningsprocedure.

  Ombudsman van de Verzekeringen

  Heeft u voor uw reis een verzekering afgesloten (bv. verzekering reisbijstand, bagageverzekering, annulatieverzekering)? Gaat u niet akkoord met de beslissing van de verzekeringsmaatschappij en komen jullie onderling niet tot een oplossing? Wend u dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen. Die bemiddelt in verzekeringsgeschillen, geeft een gemotiveerd advies en tracht de partijen te verzoenen. De diensten van de Ombudsman van de Verzekeringen zijn gratis.

  Europees Centrum voor de Consument

  Voor geschillen met ondernemingen in een andere EU-lidstaat kan het Europees Centrum voor de Consument (ECC) u verder helpen. Heeft u uw reis online geboekt, dan kunt u gebruik maken van het Europees ODR-platform voor de grensoverschrijdende geschillenregeling.

  FOD Mobilliteit en Vervoer

  De FOD Mobiliteit en Vervoer houdt toezicht op de naleving van de passagiersrechten voor internationale reizen van en naar België. Passagiers kunnen, wanneer hun rechten geschonden zijn, klacht indienen bij de handhavingsinstantie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op voorwaarde dat ze eerst klacht hebben ingediend bij de vervoerder.

  Signaleer uw probleem op meldpunt.belgie.be

  Bent u het slachtoffer van bedrieglijke praktijken of pogingen daartoe? Of vermoedt u dat uw doorverkoper of reisorganisator strafrechtelijke inbreuken heeft gepleegd? Maak daarvan melding op het Meldpunt.   

  Overweeg gerechtelijke stappen

  Heeft u voor uw reisgeschil geen oplossing kunnen vinden via de genoemde instanties? En berust u niet in de zaak? Dan rest u enkel de rechtbank.

  Voor geschillen tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd in België. Ligt uw eis boven dat bedrag, dan moet u naar de rechtbank van eerste aanleg. De bijstand van een advocaat is in dat geval zeker aangewezen. Als u daarvoor niet voldoende financiële middelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

  Laatst bijgewerkt
  22 december 2021