Table of Contents

  Timesharing is een vakantieformule die u de mogelijkheid biedt het recht te kopen om gedurende een contractueel bepaalde periode een uitgeruste en gemeubelde verblijfplaats als vakantiewoning te gebruiken voor een of meerdere weken (bv. het recht om 10 jaar een appartement te gebruiken in een toeristisch complex aan de Costa del Sol tijdens de eerste twee weken van juli). Soms wordt er ook gesproken over “vakantieproducten van lange duur” of over “deeltijds gebruik van gebouwen”.

  Timesharing lijkt een aantrekkelijke vakantieformule, maar ze kan ook leiden tot teleurstellingen en zelfs bedrog. Daarom is de verkoop van timesharingproducten gereglementeerd op zowel Belgisch als Europees niveau.

  Hoe werkt timesharing?

  Het aantrekkelijke aan de formule, die het midden houdt tussen eigendom en huur, is allereerst het financiële plaatje. Een vakantiewoning kopen is een forse investering en het gekochte goed, doorgaans in het buitenland, moet permanent beheerd worden terwijl het soms maar een paar weken per jaar wordt gebruikt. Door een timeshare aan te kopen, krijgt u, mits betaling van een bepaald bedrag, het recht om elk jaar een woning te betrekken gedurende een welbepaalde periode, zonder dat u zelf moet instaan voor het beheer of het onderhoud.

  Aankoopprijs en kosten

  De aankoopprijs varieert naargelang het seizoen, de duur, de bezettingscapaciteit, de ligging van de woonruimte, de uitrusting, de afwerking, de luxe, de winstmarge van de verkoper. Bij die aankoopprijs komen de bijkomende kosten: de beheers- en onderhoudskosten die elk jaar moeten worden betaald (ook als de woning niet wordt gebruikt), de vaste kosten (verzekeringen en taksen), de honoraria van de zaakvoerder.

  Beurzen en ruilpunten

  Bij de meeste timesharingformules heeft de koper de mogelijkheid om zijn vakantieperiode te ruilen met een andere persoon, door zich aan te sluiten bij een gespecialiseerde internationale beurs. De inschrijving voor die beurs en de eigenlijke ruil brengen kosten met zich mee; de ruilmogelijkheden van de woning variëren naargelang van de “gekochte” periode (hoogseizoen, middenseizoen of laagseizoen), van de bezettingscapaciteit en van de luxe van de plaats.

  Tegenwoordig bieden verkopers een flexibelere variant aan: de aankoop van punten voor een vastgestelde waarde; de punten dienen als ruilmiddel voor verblijven (naargelang het type en de grootte van de woning, de plaats, de duur en de periode van het jaar).

  Risico's en gevaren van timesharing

  Dat timesharing niet bepaald de beste reputatie geniet, heeft ermee te maken dat ze soms leidt tot bedrog. De formule stelt de consument bovendien bloot aan bepaalde wanpraktijken of ongunstige situaties:

  • veel promotors gebruiken agressieve verkooptechnieken: een haastig ingevuld formulier, telefonische klantenwerving of op vakantiewebsites, loterij, wedstrijden waarbij u zogezegd altijd wint, enz.;
  • prospectussen en overeenkomsten bevatten vaak geen klare en gedetailleerde informatie: bijkomende te dragen kosten en wat ze precies dekken, de ruilmogelijkheden, het recht van afstand, de toestand van het gekochte goed en de financiële garanties waarover u beschikt ingeval het betreffende project niet voltooid is;
  • de gevraagde voorschotten lopen hoog op;
  • het is vaak moeilijk om zijn recht door te verkopen of te ruilen: alleen de gebruiksrechten voor luxewoningen op interessante plaatsen tijdens een gunstige periode kunnen gemakkelijk worden geruild;
  • de doorverkoop van timeshares door tussenpersonen mits voorafgaande betaling levert vaak problemen op: aangezien doorverkopen moeilijk is, kan het heel goed om een twijfelachtig voorstel gaan. De consument riskeert zijn geld nooit meer terug te zien terwijl het product niet is doorverkocht;
  • de prijzen van “timesharing” en de jaarlijkse beheerskosten zijn vaak zeer hoog ten opzichte van de geboden kwaliteit;
  • het gaat meestal om internationale contracten; bepalen wat de toepasbare wetgeving is bij problemen is een lastige zaak, bv. als u Belgisch bent, de promotor Engels en de woning in Spanje ligt;
  • de sector heeft in het verleden talloze faillissementen gekend, waarbij de kopers straatarm achterbleven.

  Opgelet voor bedrog!

  Verkopers met slechte bedoelingen aarzelen niet om terug te grijpen naar bedrieglijke en agressieve verkooppraktijken om u ervan te overtuigen een nadelige overeenkomst te ondertekenen wanneer het niet om echt bedrog gaat! Bepaalde methodes moeten u alarmeren.

  Wees op uw hoede wanneer:

  • men u meldt dat u gewonnen hebt met een kraslot en dat u de prijs kunt ophalen in een luxueus vakantiecomplex;
  • u een e-mail ontvangt om u te melden dat u de gelukkige winnaar bent van een verblijf in een paradijselijke vakantiewoning.

  Maar eens ter plaatse riskeert u het slachtoffer te worden van verkopers die gepokt en gemazeld zijn in de gebruikte verkooptechnieken. Ze zullen u in het nauw drijven om u een overeenkomst te doen ondertekenen die u voor lange tijd bindt en in uw nadeel kan zijn.

  Wilt u af van een timesharingcontract? Let op: ook in de doorverkoop of de omruiling van timeshares is bedrog schering en inslag.

  Hebt u een geschil met een bedrijf dat timeshares verkoopt of doorverkoopt, hoed u dan voor advocaten of advocatenbureaus die u spontaan contacteren en aanbieden om uw belangen te behartigen! Sommigen zullen u voorstellen om gerechtelijke stappen te ondernemen en forse schadevergoedingen te eisen, mits betaling van een aanzienlijk voorschot op de erelonen. Eens het geld gestort is, loopt u het risico nooit nog iets van hen te horen!

  Daarom beschermt de wet u door u een herroepingsrecht van 14 dagen te geven en door doorverkopers te verbieden een betaling te eisen alvorens de timeshare is doorverkocht.

  Raadpleeg zeker 10 praktische tips over timeshares van het Europees Centrum voor de Consument (ECC-Net).

  Belgische wetgeving over timesharing

  In België is de verkoop van timesharingproducten geregeld door de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. Die wet is de omzetting van een Europese richtlijn.

  Meer info...

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2020