De rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt, worden bepaald door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

De wet van 21 november 2017 is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018.

De wet van 21 november 2017 is niet van toepassing op:

 • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die minder dan 24u duren, tenzij een overnachting is inbegrepen;
 • pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die occasioneel en zonder winstoogmerk worden aangeboden aan een beperkte groep reizigers;
 • pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en afzonderlijke reisdiensten gekocht op basis van een algemene overeenkomst voor zakenreizen.

Dwingende wetgeving

Als reiziger kunt u geen afstand nemen van de rechten die deze wetgeving u toekent.

Worden uw rechten toch contractueel beperkt of uitgesloten, dan zijn dergelijke clausules van rechtswege nietig.

Geschil

Als reiziger beschikt u over twee jaar vanaf het einde van de pakketreis om een gerechtelijke vordering in te stellen, daarna verjaren uw rechten.

Naast een gerechtelijke vordering kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Reizen om uw geschil te regelen. Meer inlichtingen daarover vindt u op haar website.

Strafbepalingen

Heel wat bepalingen van deze wetgeving zijn strafrechtelijk gesanctioneerd, waardoor de Economische Inspectie  kan optreden tegen inbreuken op deze wet.

Bij overtreding kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een vordering tot staking vorderen.

Laatst bijgewerkt
17 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Let op voor nepadvertenties op sociale media!

 2. Consumentenbescherming

  Probleem op reis? Waar kan ik terecht?

 3. Consumentenbescherming

  Consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?