Garantie tegen insolvabiliteit

De organisator en/of reisbemiddelaar is bij wet verplicht voldoende garanties te geven om de naleving van zijn verplichtingen aan de reiziger te kunnen verzekeren, in geval van financiële insolvabiliteit (wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, artikel 36).

De vorm en de voorwaarden waaraan deze garanties moeten voldoen, zijn vastgesteld door het koninklijk besluit van 25 april 1997.

Als de organisator failliet gaat vóór of tijdens uw verblijf moet u volledig worden vergoed, en indien nodig wordt u zelfs zonder bijkomende kosten gerepatrieerd. De reisovereenkomst moet de naam en het adres vermelden van de verzekeringsmaatschappij van de reisorganisator.

Laatst bijgewerkt
26 februari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

    Het festivalseizoen staat weer voor de deur …

  2. Consumentenbescherming

    Huwelijksbemiddeling

  3. Consumentenbescherming

    Oplichters aan de lijn? Zo kunt u ze herkennen!