Heeft uw vereniging rechtspersoonlijkheid en streeft zij niet op een duurzame wijze een economisch doel na, dan kan zij erkend worden om een vordering tot collectief herstel in te dienen. (artikel XVII.39, 2° WER )

U kunt de erkenningsaanvraag per post indienen (FOD Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of via e-mail (HRC.cons@economie.fgov.be).

Wanneer uw vereniging in België gevestigd is, moet het dossier vergezeld zijn van de volgende documenten:

 • vennootschapsnaam en het adres en verdere gegevens van de vereniging;
 • ondernemingsnummer;
 • kopie van het laatste activiteitenverslag dat aantoont dat de werkelijke activiteit van de vereniging wel degelijk overeenstemt met het maatschappelijk doel ervan dat niet op duurzame wijze een economisch doel moet nastreven;
 • motivering van de aanvraag, waarbij het belang wordt onderstreept van de vereniging om te worden erkend ten aanzien van de consumentenbelangen en van de wetgevingen die een vordering tot collectief herstel mogelijk maken. Die zijn opgesomd in artikel XVII.37 WER;
 • kopie van de meest recente versie van de statuten (tenzij ze kunnen worden gevonden via de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Wanneer uw vereniging niet gevestigd is in België, moet het dossier vergezeld zijn van de volgende documenten:

 • vennootschapsnaam, juridische vorm van de vereniging, het adres en verdere gegevens;
 • wetgeving van het land van vestiging met betrekking tot de juridische vorm van de vereniging;
 • ondernemingsnummer (d.w.z. het identificatienummer van de vereniging);
 • kopie van de meest recente versie van de statuten, in voorkomend geval, vergezeld van een vertaling van de belangrijkste elementen naar het Frans of het Nederlands;
 • kopie van het laatste activiteitenverslag dat aantoont dat de werkelijke activiteit van de vereniging wel degelijk overeenstemt met het maatschappelijk doel ervan dat niet op duurzame wijze een economisch doel moet nastreven;
 • een motivering waarbij het belang van de vereniging om te worden erkend ten aanzien van de verdediging van de consumentenbelangen wordt onderstreept en de wetgevingen die een vordering tot collectief herstel mogelijk maken, opgesomd in artikel XVII.37 WER .
Laatst bijgewerkt
27 augustus 2020