Table of Contents

  De feiten

  De vereniging voor de bescherming van de consumentenrechten Test-Aankoop stelde een vordering tot collectief herstel in tegen de groep VW, voor de schade geleden door de consumenten die op 1 september 2014 en nadien een auto kochten van het merk VW, Skoda, Seat, Audi en Porsche, uitgerust met een EA189 motor en een software die de testresultaten van de antipollutiecontroles zou vervalsen en de normen voor de uitstoot van schadelijke gassen zou overschrijden.

  Deze vordering werd ontvankelijk verklaard door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op 18 december 2017. Het volledige vonnis werd in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2018. U vindt hieronder een uittreksel uit het vonnis, met de beslissing van het hof in de 3 landstalen. 

  Uittreksel uit het vonnis dat de beslissing van de rechter vermeldt: 

  Wie heeft recht op een schadevergoeding?

  Alle Belgische consumenten die eigenaar zijn van een voertuig van het merk VW, Skoda, Seat, Audi en Porsche uitgerust met een EA 189 motor, aangekocht op of na 1 september 2014.

  Als u geen deel wenst uit te maken van de groep vertegenwoordigd door Test-Aankoop, moet u uw beslissing om geen deel uit te maken van die groep te kennen geven, binnen de termijn en volgens de modaliteiten vastgesteld door de rechter.

  Hoe te kennen geven om geen deel uit te maken van de groep?

  U moet voor 9 juli 2018 een brief sturen naar:

  Burgerlijke Griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
  Montesquieu-gebouw
  Quatre Brasstraat, 13
  1000 Brussel 

  Die brief moet vermelden:

  • uw contactgegevens (naam, voornaam + adres, telefoon, e-mail);
  • het rolnummer van het arrest van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: 2016/2076/A;
  • de referte van de lopende procedure: Test-Aankoop /VW e.a.

  U kunt hierbij deze modelbrief (DOCX, 25.29 KB) gebruiken

  U verstuurt die brief best aangetekend.

  Laatst bijgewerkt
  20 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema