Table of Contents

  De feiten

  De vereniging voor de bescherming van de consumentenrechten Test-Aankoop stelde een vordering tot collectief herstel in tegen de groep VW, voor de schade geleden door de consumenten die op 1 september 2014 en nadien een auto kochten van het merk VW, Skoda, Seat, Audi en Porsche, uitgerust met een EA189 motor en een software die de testresultaten van de antipollutiecontroles zou vervalsen en de normen voor de uitstoot van schadelijke gassen zou overschrijden.

  Deze vordering werd ontvankelijk verklaard door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op 18 december 2017. Het volledige vonnis werd in het Nederlands gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2018. U vindt hieronder een uittreksel uit het vonnis, met de beslissing van het hof in de 3 landstalen. 

  Uittreksel uit het vonnis dat de beslissing van de rechter vermeldt: 

  Wie heeft recht op een schadevergoeding?

  Alle Belgische consumenten die eigenaar zijn van een voertuig van het merk VW, Skoda, Seat, Audi en Porsche uitgerust met een EA 189 motor, aangekocht op of na 1 september 2014.

  Stand van zaken

  Onderhandelingen om de schadeloosstelling en de voorwaarden voor het verkrijgen ervan vast te stellen hebben niets opgeleverd, de zaak werd terugverwezen naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die uitspraak deed op 27/07/2023.

  De verwijzing naar het vonnis ten gronde van 27 juli 2023 werd tot nu toe niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  De FOD Economie wacht op de publicatie van het vonnis zodat onze diensten kunnen overgaan tot de wettelijk verplichte publicatie ervan op onze website. 

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar het persbericht van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel omtrent de vordering tot collectief herstel, de zogenaamde class action, die Test Aankoop instelde tegen Volkswagen en consorten ingevolge het op de markt brengen van dieselvoertuigen voorzien van manipulatiesoftware.

  Laatst bijgewerkt
  13 november 2023