Beslissingen over vorderingen tot collectief herstel

De FOD Economie moet op zijn website de definitieve beslissingen van de rechter in het kader van een vordering tot collectief herstel publiceren. Het betreft:

 • positieve beslissingen uitgesproken over de ontvankelijkheid van een vordering (geen beslissingen die een vordering niet ontvankelijk verklaren);
 • door de bevoegde rechter gehomologeerde onderlinge akkoorden;
 • beslissingen ten gronde.
Laatst bijgewerkt
16 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming

  Verkoop van consumptiegoederen: welke garanties zijn van toepassing?

 2. Consumentenbescherming

  Verknal uw feest niet - Gebruik vuurwerk veilig!

 3. Consumentenbescherming

  Oprechte liefde of bedrog? Laat je niet vangen