De FOD Economie moet op zijn website de definitieve beslissingen van de rechter in het kader van een vordering tot collectief herstel publiceren. Het betreft:

  • positieve beslissingen uitgesproken over de ontvankelijkheid van een vordering (geen beslissingen die een vordering niet ontvankelijk verklaren);
  • door de bevoegde rechter gehomologeerde onderlinge akkoorden;
  • beslissingen ten gronde.
Laatst bijgewerkt
16 mei 2018