Met de actie "Empowerment" wil de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en  Energie bijstand verlenen in bepaalde probleemsituaties waarin u in uw dagelijks leven verzeild kunt raken.

Maar het begrip empowerment heeft ook betrekking op ondernemingen, en in het bijzonder op kmo’s, zelfstandigen en kleine handelaars. 

Bedoeling van de actie is dan ook om de autonomie van kmo’s, zelfstandigen en kleine handelaars te vergroten door ze adequaat met de nodige instrumenten en informatie te ondersteunen en zo hun individuele probleem op te lossen. 

Zo goed mogelijk informatie verstrekken is essentieel omdat ze zelf al tal van stappen kunnen ondernemen om geschillen te regelen.

Het meldpunt maakt het vaklui ook mogelijk om hun economische problemen te melden. U vindt er de meest voorkomende inbreuken op de economische wetgeving en een aantal tips om uw rechten beter te laten gelden.

We willen u adviseren en u attent maken op bepaalde vraagstukken, zodat u als beroeps uw rechten kunt verdedigen, ook tegenover grotere bedrijven.

Via enkele tips is de actie "Empowerment" dus bedoeld om

  • u op de hoogte te brengen van uw rechten;
  • u wegwijs te maken;
  • en zelfs in bepaalde gevallen uw problemen zelf op te lossen.
Laatst bijgewerkt
15 juli 2021

Laatste nieuws voor dit thema