De wilsovereenstemming bij beide partijen is één van de essentiële juridische voorwaarden om te kunnen spreken van een rechtsgeldige koop.

Wat u moet weten

Is er sprake van bedrog, dan kunt u de rechtsgeldigheid van de koop betwisten. 
In dat geval hebt u recht op nietigverklaring van de overeenkomst.

Enkele voorbeelden

  • De verkoper van een tweedehandswagen heeft bewust belangrijke gebreken aan het voertuig verzwegen.
    • Als professioneel verkoper wordt hij geacht goed op de hoogte te zijn van de gebreken van het voertuig en had hij u daarover correct moeten informeren.
  • Onjuiste informatie over de kilometerstand.
    • Bij de verkoop van een tweedehandswagen moet de verkoper een car pass afleveren.  
    • Doet hij dit niet of is er sprake van kilometerfraude, dan hebt u recht op de nietigheid van de koop.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Wat moet u doen om de aankoop nietig te maken? typebrief (DOC, 25.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019