Soms hanteren verkopers agressieve handelspraktijken.

Dan zijn er redenen om de rechtsgeldigheid van de koopovereenkomst te betwisten.

Wat u moet weten

Een voorbeeld van een verboden agressieve handelspraktijk is de afgewongen aankoop.

  • Voorbeeld: stel dat u een product geleverd krijgt of dienst bekomt zonder dat u ernaar gevraagd hebt of niets hebt ondertekend.

Deze praktijk is verboden (art. VI.103, 6° van het Wetboek van economisch recht) want de verkoper probeert u te ‘dwingen’ tot een aankoop door te vragen dat u ofwel een betaling uitvoert of de goederen terugstuurt.

Indien u toch ongewenst een product zou ontvangen, dan moet u hiervoor niet betalen, noch kan van u gevraagd worden het product terug te sturen.

Die tips zijn ook van toepassing als u akkoord bent gegaan met het opsturen van een proefpakket en dit tijdig en rechtsgeldig hebt opgezegd. Krijgt u toch nog zendingen in de brievenbus, dan mag u die behouden. U hoeft ze niet terug te sturen en ook niet te betalen.

Uitzondering

Organisaties die zich bezighouden met goede doelen kunnen wel dergelijke aanbiedingen doen.

De aanbieding moet dan gepaard gaan met de vermelding "De geadresseerde heeft geen enkele verplichting, noch tot betaling, noch tot terugzending".

Opgelet: U hebt uw akkoord wel gegeven maar hebt hier achteraf spijt van?

Als u uw akkoord hebt gegeven om iets te ontvangen nadat u duidelijk was geïnformeerd over de gevolgen, is dat geen “afgedwongen aankoop”. Let dus steeds goed op dat u niet ongewild uw akkoord geeft. Als u echter uw akkoord op afstand hebt gegeven (via internet, per telefoon, postorderverkoop, enz.), hebt u in principe het recht af te zien van uw aankoop of contract binnen een termijn van 14 kalenderdagen.

Meer informatie over deze wettelijke herroepingstermijn (uitzonderingen op dat recht, hoe het uit te oefenen, vanaf wanneer gaat het in, enz.).

Hoe dwingt u uw rechten af?

Wat moet u doen als u een ongevraagd product krijgt? Betaal niets. U mag het product houden
Hoe kunt u een afgedwongen aankoop nietig maken? typebrief (DOC, 25.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst

Laatst bijgewerkt
1 april 2020