Ongeacht het type overeenkomst, is een van de essentiële elementen van de koop de tijdige levering of uitvoering van de dienst.

Overeenkomsten waarbij geen leveringstermijn werd overeengekomen, zijn niet per definitie ongeldig. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen twee types van overeenkomsten:

  • overeenkomsten voor de levering van goederen en
  • overeenkomsten voor de uitvoering van diensten.

In geval van een overeenkomst voor de levering van goederen voorziet de wet dat de levering moet gebeuren binnen 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Deze regel geldt voor zover de partijen geen ander tijdstip zijn overeengekomen (artikel VI.43 WER). Als een dergelijke overeenkomst geen precieze leveringsdatum of leveringsperiode bevat, dan geldt de leveringstermijn van 30 dagen.

Voor de levering van diensten bevat de wet geen dergelijke termijn. 

  • Zeker voor dienstenovereenkomsten hebt u er dus alle belang bij om een precieze leveringsdatum of uitvoeringstermijn met uw verkoper te onderhandelen.

Maar wanneer wordt een termijn onredelijk? Want, wat redelijk genoemd wordt als leverings- of uitvoeringstermijn, is vooral een feitenkwestie.

Wat u moet weten

De verkoper is niet verplicht om een exacte of uiterste leveringsdatum op de bestelbon te vermelden.

U hebt wel alle belang bij een precieze leveringsdatum of uitvoeringstermijn op de bestelbon.

  • Als in de overeenkomst voor de levering van goederen geen precieze leveringsdatum is voorzien, dan moet de levering gebeuren uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
  • Als het in de dienstenovereenkomst niet mogelijk is een precieze uitvoeringstermijn te bepalen, moet u een uiterste leveringsdatum voorzien in de overeenkomst.

Als uw dienstenovereenkomst met de verkoper geen leveringstermijn heeft, dan geldt de redelijke leveringstermijn.

Wat redelijk is hangt o.a. af van de aard, de hoogdringendheid en de belangrijkheid van de aankoop en de handelsgebruiken.  

Enkele voorbeelden:

  • als u een verwarmingsketel bestelt in de lente, mag u ervan uitgaan dat die nog voor de winter wordt geïnstalleerd;
  • voor een courante herstelling aan uw wagen mag u verwachten dat dit binnen de week wordt afgehandeld; gaat het om een herstelling met gedeeltelijke demontage en/of met moeilijk te verkrijgen onderdelen, dan kan het wat langer duren.

Aandachtspunten

Het louter overschrijden van die termijn volstaat niet om de koop ongedaan te maken, tenzij dat als ontbindende voorwaarde uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Leveringsdatum of uitvoeringstermijn Vraag een precieze datum (of termijn) op de bestelbon of in de overeenkomst
De verkoper opteert voor een benaderende leveringstermijn  
(bv. +/- 6 weken voor uw nieuwe meubelen)
Onderhandel over een uiterste leveringsdatum (als een benaderende termijn wordt overschreden, kunt u niet zo gemakkelijk de koop ontbinden)

 

En als u niet tevreden bent?

Bij onderlinge discussies tussen koper en verkoper oordeelt de rechter. U hebt er dus alle belang bij om de (uiterste) leveringsdatum of uitvoeringsperiode bij aannemingswerken precies vast te leggen.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
26 februari 2020