De verkoper moet het voorwerp van de overeenkomst uitvoeren zoals werd overeengekomen (art. 1609-1611, art. 1614-1615, art. 1624 Burgerlijk Wetboek). Hij moet het goed dus leveren of de dienst uitvoeren.

De verkoper moet instaan voor een levering overeenkomstig de bestelling. Het kan gaan om:

 • de levering van een goed; 
 • de afhaling door uzelf, al dan niet met tussenkomst van derden (bv. koerierdienst, transportfirma).

De aannemingsovereenkomst houdt in dat een aannemer zich verbindt om een bepaald werk uit te voeren tegen een bepaalde prijs.

Enkele voorbeelden van aannemingsovereenkomsten:

 • uw woning renoveren;
 • uw website ontwerpen;
 • uw wagen herstellen;
 • uw verwarmingsketel herstellen;
 • uw tuin aanleggen.

Wat u moet weten

Verkoper en koper moeten akkoord gaan over:

 • de plaats van de levering;
 • de leveringsdatum- of termijn;
 • de leveringswijze en de daaraan verbonden kosten indien die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Als het om aannemingswerken zoals een verbouwing of een herstelling gaat, dan moeten die volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. 
Bovendien moeten de aannemingswerken worden uitgevoerd binnen de termijn zoals in onderling overleg bepaald.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Waarover moet u het eens zijn met de verkoper?
 • de plaats van levering; 
 • de leveringsdatum-of termijn; 
 • de leveringswijze;  
 • de aan de levering verbonden kosten (indien die niet inbegrepen zijn in de prijs)

 

En als u niet tevreden bent?

Gaat het bij de koop om een levering van een goed of dienst, dan gaat het bij de aanneming eerder over de uitvoering van een welomschreven werk.

Als het om aannemingswerken (verbouwing, herstelling) gaat, moet de verkoper die uitvoeren volgens de regels van de kunst. 
Bovendien moeten de aannemingswerken gebeuren binnen de termijn zoals in onderling overleg bepaald.

 • Wanneer het de aankoop van een nieuwe keuken of veranda betreft, primeert juridisch de koop en is de installatie als aannemingsopdracht bijkomstig (art. 1787 tot en met art. 1799 Burgerlijk Wetboek).
  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019