Voordat u een contract tekent, kunt u zich grondig informeren:

  • over het product;
  • over de dienst;
  • over de mogelijke aanbieders.

Als u bv. belangrijke herstellingen laat uitvoeren aan uw wagen of woning, laat u best vooraf een bestek opmaken.

Dat is zeker aan te bevelen wanneer het niet gaat om standaarddiensten, of wanneer het gaat om een belangrijk bedrag.

Wat u moet weten

U hebt het recht om in die gevallen een voorafgaande bestek op te vragen.

Maar de verkoper of dienstverlener is niet verplicht om hieraan gevolg te geven. Zo kan hij het opmaken van een bestek weigeren voor werken van beperkte omvang of standaarddiensten.

Enkele voorbeelden van standaarddiensten: het gewone onderhoud van uw wagen, het nazicht van uw verwarmingsketel.

De ondernemer is ook niet verplicht om een bestek gratis af te leveren. Hij kan dus een prijs vragen voor de opmaak van het bestek. Hij moet u hierover duidelijk informeren vooraleer een bestek opgesteld wordt.

  • In het kader van de klantenwerving wordt het bestek meestal gratis opgemaakt. Als er dan toch een prijs wordt aangerekend (bv. wanneer er ter plaatse opmetingen gebeuren of een diagnosestelling plaatsvindt), dan zal deze prijs meestal wel in mindering gebracht worden als de onderneming de werken ook mag uitvoeren.

meer informatie over de prijs 

Meer informative over het bestek

Hoe dwingt u uw rechten af?

Bij grote werken Vraag een bestek
  Vergelijk de offertes van meerdere aanbieders
  Vraag vooraf of aan het opmaken van een bestek of prijsofferte kosten zijn verbonden
Wat moet minimaal op het bestek voorkomen?
  • naam en/of maatschappelijke benaming, adres en ondernemingsnummer van de aanbieder;
  • beschrijving en aard van de te verlenen diensten en eventuele leveringen; 
  • prijs (vast of op basis van de aard van de dienst); 
  • schatting van de duur van de uitvoering; 
  • datum en geldigheidsduur van het bestek.

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien u meer wil weten over uw rechten Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
23 december 2021

Laatste nieuws voor dit thema