De verkoper heeft de verplichting te leveren zoals overeengekomen.

Als koper, moet u:

  1. de levering in ontvangst nemen;
  2. betalen.

Wat u moet weten

Meestal staan de betalingsvoorwaarden op de keerzijde van de factuur of bestelbon.

  • In de meeste gevallen bedraagt de schadevergoeding voor laattijdige betaling een bepaald percentage van de niet-betaalde som met een forfaitair minimum.
  • Bij laattijdige betaling kunnen ook intresten worden aangerekend. De intresten mogen de toepasbare wettelijke maxima voor het consumentenkrediet niet overschrijden.

Grote bedragen

Het is wettelijk niet verboden om de volledige betaling te eisen vooraleer de diensten of aannemingswerken worden uitgevoerd.

  • Sommige verkopers van o.a. keukens of ramen en deuren vragen een voorschot bij de bestelling en de integrale betaling bij levering (plaatsing en oplevering).
  • Bij goederen of diensten op maat is het zeer gebruikelijk dat een belangrijk voorschot wordt gevraagd. Dat kan oplopen tot 100% van de te betalen som.
  • Bij belangrijke aannemingswerken (o.a. nieuwbouwwoningen of grote renovatiewerken) gebeurt de betaling gefaseerd: een eerste voorschot bij de ondertekening en nadien één of meer tussentijdse betalingen volgens de vooruitgang van de werken met betaling van het saldo bij de oplevering. De aannemer kan de verdere uitvoering van de werken opschorten als de betaling uitblijft.

Een gezond basisprincipe is dat men best streeft naar een evenwicht in de timing van de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen.

  • Er kan sprake zijn van een onevenwicht in een aannemingsovereenkomst als u eerst moet overgaan tot de volledige betaling alvorens de aannemer begint met de uitvoering van zijn aannemingsopdracht.

Aannemingswerken: wat als u uw verplichtingen niet nakomt?

Als u niet op tijd betaalt, heeft de aannemer het recht om na een ingebrekestelling de verdere uitvoering van de werken op te schorten. Meestal wordt dat ook zo bedongen in de aannemingsovereenkomst.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Als u een uitstel van betaling hebt gekregen? U hebt recht op een factuur
  Betaal ten laatste op de vervaldag van de factuur
Als de verkoper de volledige betaling eist vooraleer de diensten of werken worden uitgevoerd? Onderhandel verder om gefaseerde betalingen te krijgen (betaal volgens wat goed is afgewerkt)  
Nog beter: vraag deze te voorzien in het bestek of contract
Voor woningbouw  Vergelijk de fases van de betaling met de bepalingen van de wet Breyne

 

En als u niet tevreden bent?

Een van de veel voorkomende gevallen van oplichting in de bouwsector is de zgn. “voorschotfraude”: grote voorschotten worden betaald voor werken die nooit worden uitgevoerd.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als de verkoper grote voorschotten eist Onderhandel een geringer voorschot en vraag betalingen in meerdere tranches, overeenkomstig de wettelijke bepalingen in de wet Breyne
Indien u meer over uw rechten wil weten neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
21 maart 2019