Het merendeel van uw aankopen betaalt u cash.

 • Typisch voorbeeld: in een winkel gaat u rechtstreeks naar de kassa om uw aankopen te betalen.

Meestal is een mondelinge overeenkomst dus genoeg, met het kassaticket van de winkel als bewijs.

Als u een bestelling moet plaatsen om iets aan te kopen, moet u dan altijd een geschreven overeenkomst eisen?

Wat u moet weten

Juridisch gezien is een mondelinge overeenkomst perfect geldig tussen koper en verkoper. 
Wanneer beide partijen akkoord zijn over een voorwerp (goed of dienst) en een prijs, dan bestaat er een overeenkomst.

 • Een uitdrukkelijk akkoord (ondertekening, bevestiging per mail) is niet altijd vereist.
 • Er mag een stilzwijgende toestemming zijn, bijvoorbeeld in het geval van bouwwerken. 
 • Zelfs indien u de offerte niet hebt ondertekend of indien u geen offerte hebt ontvangen, dan nog is uw toestemming voldoende om de werken te laten uitvoeren.
 • Andere voorbeelden van stilzwijgende toestemming: 
  • het aanvaarden van de levering; 
  • het aanvaarden van de betaling van de levering.

Als de levering uitgesteld is (bv. meubilair dat niet onmiddellijk kan worden geleverd), dan is het opstellen van een bestelbon verplicht.

Hoe groter het bedrag van uw aankopen, hoe belangrijker het is om een overeenkomst af te sluiten, d.w.z. een contract, dat als bewijs kan dienen.

Het is zelfs mogelijk dat andere documenten dan het contract vereist zijn in bepaalde gevallen, zoals:

 • het bouwen van een gebouw: hiervoor is een plan van een architect, een bouwvergunning,… nodig;
 • het plaatsen van een energie-installatie die erkend moet worden om veiligheids- en/of belastingredenen (energiepremies...).

Een geschreven overeenkomst is verplicht vanaf 375 euro

De verkoper moet vanaf 375 euro een schriftelijk bewijs van de aankoop afleveren (art. 1341 van het Burgerlijk Wetboek).

Hoe dwingt u uw rechten af?

Indien de levering of uitvoering van de dienst uitgesteld is en/of u een voorschot betaalt Eis een bestelbon of een schriftelijke overeenkomst
Als het te betalen bedrag belangrijk is Vraag om een schriftelijke overeenkomst af te sluiten
Als het te betalen bedrag hoger is dan 375 euro De verkoper is verplicht een schriftelijke overeenkomst op te stellen

 

En als u niet tevreden bent?

De wilsovereenstemming tussen koper en verkoper is een van de essentiële voorwaarden om van een juridisch geldige verkoop te kunnen spreken.

 • Bijgevolg zal de rechter de nietigheid van de verkoop kunnen verklaren indien bedrog  kan worden bewezen.
  Hoe dwingt u uw rechten af?
Wat als u bedrog vermoedt? Probeer uw aankoop te laten annuleren
Hoe kunt u uw aankoop laten annuleren? typebrief (DOC, 25.5 KB)
Indien de verkoper de vernietiging van het contract weigert Stel hem in gebreke
  typebrief (DOC, 49.5 KB)
Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  Typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
5 november 2019