Als ik mijn dochter van 8 naar de bakker stuur voor een brood, stel ik me daar geen vragen bij.

Maar mogen de minderjarigen alles kopen?

Wat u moet weten

Gewoon beheer

Minderjarigen zijn perfect handelingsbekwaam voor aankopen in het kader van het gewoon beheer.

  • Als uw dochter van 16 via het internet een reis boekt naar Ibiza, is de reisovereenkomst wel degelijk rechtsgeldig. Ouders worden volgens de rechtspraak geacht aansprakelijk te zijn voor de koopverbintenissen afgesloten door minderjarige kinderen die onder hun toezicht staan.

Daden van beschikking

  • Tekent uw zoon van 15 bij de dealer een bestelbon voor een snelle moto van 20.000 euro, dan kunt u wel de rechtsgeldigheid van de koop in vraag stellen. Uw zoon moet 18 zijn om een moto te besturen en er kan sprake zijn van financiële benadeling van de minderjarige zelf.

Voor daden van beschikking is meerderjarigheid vereist, met name:

Is de koper minderjarig, dan moet die vertegenwoordigd worden door zijn ouder(s) of de voogd.

Een uitzondering is de aankoop met benadeling van de minderjarige zelf. U mag dan de nietigheid van de koop vragen wegens de benadeling van een minderjarige.

Hoe dwingt u uw rechten af?

De annulering van de aankoop/de bestelling vragen aan de verkoper typebrief (DOC, 23 KB)
Als de verkoper niet bereid is om de bestelbon te annuleren  Vorder de nietigheid van de koop voor de rechter

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw spanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019