Heeft het principe van de contractuele vrijheid dan toch geen beperking?

Wat u moet weten

De partijen zijn vrij om een overeenkomst af te sluiten binnen een wettelijk kader (contractuele vrijheid).

Opgelet!
Niet alles mag: de contractuele vrijheid is beperkt door wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken. 
Voorbeelden:

Wanneer er een “kennelijk onevenwicht” is in de rechten van de verkoper en de koper-consument kan er sprake zijn van zgn. onrechtmatige bepalingen.

Zulke bepalingen zijn nietig .

Maar hoe kunt u onrechtmatige bepalingen herkennen?

Hoe dwingt u uw rechten af?

Zijn de bepalingen strijdig met wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken? Breng de verkoper op de hoogte dat het contract volgens u nietig is en waarom
  typebrief (DOC, 49.5 KB)
Brengen de bepalingen wat onevenwicht, of niet? Vergelijk uw contract met enkele voorbeelden. En, zo ja,...
  typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

Een nietigheidsclausule maakt de overeenkomst niet automatisch nietig. Als de overeenkomst geldig blijft zonder de onrechtmatige bedingen, blijft ze bindend voor de partijen. Uiteindelijk moet een rechter tussenbeide komen in het geschil tussen koper en verkoper. U heeft er dus alle belang bij om de (uiterste) leveringsdatum of uitvoeringsperiode bij aannemingswerken precies vast te leggen.

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019

Laatste nieuws voor dit thema