Een vaak voorkomende klacht is niet akkoord gaan met het bedrag van de factuur.

Dat kan allerlei redenen hebben: een afrekening met bedragen die niet overeenkomen met de offerte, het vooraf opgemaakte bestek bij herstellingen of de koopovereenkomst, vergissingen in de aantallen of berekeningen, onvolledig of gebrekkig uitgevoerde werken of diensten, enz.

Wat u moet weten

Het is aan te raden om bv. bij belangrijke aannemingswerken of herstellingen vooraf een prijsofferte of bestek te laten opmaken, indien mogelijk met vaste prijzen.

Soms is dit niet haalbaar en gebeurt de afrekening volgens het werkelijke verbruik aan materialen en/of arbeidsuren aan vooraf overeengekomen eenheidsprijzen.

  • Wanneer de herstelling weinig routinematig is, wordt meestal gewerkt in regie (vb. de herstelling van zware ongevalschade aan het chassis van een wagen).
  • Voor kleine herstellingen of onderhoudswerkzaamheden met standaardkarakter hanteren garagisten en andere herstellers vaak forfaits.
  • Een meerprijs bij verbouwingswerken kan o.a. voortvloeien uit niet-voorziene omstandigheden (vb. een niet-voorzienbare harde ondergrond bij het graven van funderingen), extra werken op vraag van de klant, bepaalde wettelijke toegelaten prijsaanpassingsclausules (zoals de koppeling van lonen en materialen aan de bouwindex bij zeer grote en/of langdurige aannemingswerken).

Wanneer u niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, is het in uw belang om de factuur per aangetekend schrijven te betwisten.

Bij de betaling is een onderscheid te maken tussen het niet-betwiste gedeelte en het betwiste gedeelte.

  • De redenen van betwisting moeten voldoende gegrond en gemotiveerd zijn.
  • Het niet-betaalde of betwiste gedeelte moet ook in verhouding zijn met de contractuele tekortkoming.
  • Zo gaat het volgens de rechtspraak niet op om een factuur voor de plaatsing van een nieuwe vloer integraal te betwisten wanneer enkel de afwerking nog ontbreekt.

Hoe komt u op voor uw rechten?

De betwisting gebeurt het best aangetekend vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Betaalt u toch voordat u betwist, vermeld dan minstens "betaling onder voorbehoud van rechten".

Een "voor voldaan" getekende factuur houdt volgens de overheersende rechtspraak de aanvaarding van het goed of de dienst in.

Hoe betwist u de factuur? typebrief (DOC, 50.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020