Bij herstellingen heeft de hersteller een wettelijk retentierecht.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat u moet weten

Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een zaak van een schuldenaar die hij onder zich heeft, niet terug te geven, zolang de schuldenaar zijn schuld niet heeft voldaan.

Bij herstellingen heeft de hersteller inderdaad een wettelijk retentierecht. Dit betekent dat hij het herstelde goed pas moet teruggeven als de kost van de herstelling wordt betaald.

Maar tussen de herstelling zelf en het uitoefenen van het retentierecht moet een rechtstreeks verband zijn.

  • Het retentierecht mag niet uitgeoefend worden omdat een vorige factuur nog niet is betaald.

Garagehouders beroepen zich vaak op dat recht.

Als u dat wilt betwisten, dan moet u dat aangetekend doen.

Misschien moet u zelfs een procedure in kortgeding voeren voor de rechter als geen minnelijke regeling gevonden wordt.

  • Bij het onrechtmatig uitoefenen van het retentierecht kan een schadevergoeding worden gevorderd (vb. gebruiksderving van het voertuig).

Hoe komt u op voor uw rechten?

Hoe betwist u de retentie van uw voertuig door de hersteller? typebrief (DOC, 50 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020