Een vaak voorkomende klacht is niet akkoord gaan met het bedrag van de factuur.

Dat kan allerlei redenen hebben:

  • een afrekening met bedragen die niet overeenkomen met de offerte, het vooraf opgemaakte bestek bij herstellingen of de koopovereenkomst;
  • vergissingen in de aantallen of berekeningen; 
  • onvolledig of gebrekkig uitgevoerde werken of diensten;
  • enz.

Bij aannemingsovereenkomsten moet een overeengekomen en welomschreven dienstverlening of werk worden uitgevoerd. Het kan gaan om de herstelling van een wagen, de verkoop met installatie (vb. het plaatsen van een verwarmingsinstallatie) of de uitvoering van gewone werken in onroerende staat zoals verbouwingen.

Wat u moet weten

De aanneming vormt een resultaatverbintenis voor de aannemer: de in de aannemingsovereenkomst opgesomde werken moeten uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap.

Wanneer die contractuele verplichting niet wordt nageleefd (vb. gebrekkig uitgevoerde werken), kunt u de factuur betwisten.

U doet dat best aangetekend onder de vorm van een ingebrekestelling.

U moet hierbij een onderscheid maken tussen het niet-betwiste gedeelte (dat u wel betaalt) en het betwiste gedeelte (dat u niet wilt betalen) en dat ook in uw brief motiveren.

  • Het betwiste gedeelte moet in verhouding zijn tot de (geschatte) waarde van de tekortkomingen.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Hoe kunt u uw factuur betwisten bij onvolledig en/of slecht uitgevoerde werken? typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020