Wat nu...

  • ... met uw voorschot?
  • ... met uw wagen in herstelling?

Wat u moet weten

Wanneer de onderneming failliet is verklaard door een vonnis van de ondernemingsrechtbank ontstaat een bijzondere regeling voor o.a. de schuldeisers.

  • De faillissementswet maakt een onderscheid tussen de bijzonder bevoorrechte schuldeisers (vb. de hypothecaire schuldeiser, de pandhoudende schuldeiser), de algemeen bevoorrechte schuldeisers (curator, personeel, btw en belastingen, sociale zekerheid) en de niet-bevoorrechte schuldeisers (de gewone schuldeisers).

Reeds betaalde voorschotten

Als u, als consument, een voorschot hebt betaald aan een inmiddels failliet verklaarde onderneming, bent u een niet-bevoorrechte schuldeiser.

Dat houdt in dat u pas een terugbetaling krijgt van uw voorschot nadat de wettelijke algemene en bijzonder bevoorrechte schuldeisers zijn betaald.

  • In de praktijk blijkt dat bij veel faillissementen onvoldoende nettoactief is om na de bevoorrechte schuldeisers, ook nog de gewone schuldeisers uit te betalen. Het overblijvende saldo wordt in verhouding tot het aandeel van elke gewone schuldeiser verdeeld. 
  • In het beste geval ontvangt u nog een gedeeltelijke terugbetaling van uw voorschot. 
  • Toch is het nuttig om ook als niet bevoorrecht schuldeiser een aangifte van schuldvordering in te dienen bij de curator.

Wagen in herstelling

Hebt u goederen ter herstelling toevertrouwd aan een onderneming maar werd die ondertussen failliet verklaard, dan kunt u die goederen (al dan niet hersteld) terugvragen bij de curator.

  • Als goederen ter bewaring en/of ter herstelling werden bezorgd aan de onderneming, blijven die uw eigendom. Zij maken dus geen deel uit van de bezittingen en schulden van de failliete onderneming en komen dus ook niet in aanmerking voor de vereffening en de verdeling van activa en passiva door de curator.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Faillissement van de onderneming – aangifte schuldvordering typebrief (DOC, 49 KB)
Aanvraag voor terugname goederen buiten het faillissement
(bv. herstelling wagen)
typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de ondernemingsrechtbank
Laatst bijgewerkt
5 november 2019