Bij het uitvoeren van bv. aannemingswerken gebeurt het soms dat schade wordt veroorzaakt door de aannemer of zijn personeel. Het kan gaan om lichamelijke of stoffelijke schade en zelfs morele schade.

Wat u moet weten

De in de praktijk belangrijke regeling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid vindt u terug in het burgerlijk wetboek (art. 1382-1386).

U hebt het recht om de veroorzaakte schade terug te vorderen van de aansprakelijke en/of van zijn verzekeraar.

U moet daarbij het bewijs leveren van de schade en het oorzakelijke verband.

  • Bij schade van een zekere omvang kan een tegensprekelijke expertise deel uitmaken van de schaderegelingsprocedure.

Wanneer de aannemer verzekerd is en zijn aansprakelijkheid bewezen wordt geacht, betaalt de verzekeraar een schadevergoeding uit.

  • De verzekeringspolis voorziet meestal wel in een vrijstelling of franchise. Dit bedrag moet u rechtstreeks vorderen van de aansprakelijke zelf.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Inspiratiebron voor het vorderen van materiële schade typebrief (DOC, 49.5 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
5 november 2019

Laatste nieuws voor dit thema