Een schuld die verjaard is moet u niet meer betalen.

Wat betekent dat eigenlijk?

Wat u moet weten

Een van de wijzen waarop de verplichting tot betaling wordt tenietgedaan is de verjaring (art 2219 e.v. Burgerlijk Wetboek).

De verjaring heeft als doelstelling rechtszekerheid te waarborgen bij zowel schuldeiser als schuldenaar.

 • Bij de zogenaamde bevrijdende verjaring is de schuldenaar bevrijd van de betalingsverplichting na afloop van een bepaalde wettelijke termijn. Na verloop van de verjaringstermijn moet de schuld niet meer betaald worden als de schuldenaar zich op de verjaring kan beroepen.

De verjaring is niet automatisch: zij moet gevorderd worden voor de rechter als de schuldeiser de verjaring betwist.

Soorten verjaringstermijnen

Algemene termijnen:

Alle burgerlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaar, en alle zakelijke rechtsvorderingen (bijvoorbeeld eigendom op vastgoed) verjaren na verloop van 30 jaar.

Enkele bijzondere termijnen: 

 • vorderingen van schadevergoedingen: 5 jaar

 • de verkoop van dagelijkse goederen door een handelaar aan een particulier: 1 jaar

 • periodieke afrekeningen van gas, water, elektriciteit en telecomdiensten: 5 jaar

 • hotel en restaurantrekeningen: 6 maanden

 • ereloon van een gerechtsdeurwaarder: 1 jaar

 • erelonen van een advocaat en deskundigen: 5 jaar

 • vorderingen van dokters en ziekenhuizen: 2 jaar

 • fiscale vorderingen zoals btw en belastingen: 5 jaar 

 • … 

Stuiting van de verjaring

Er komt een einde aan de lopende verjaringstermijn. Er begint dus een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

 • het ondertekenen van een schuldbekentenis, een betekening van een gerechtsdeurwaarder of een dagvaarding voor de rechter, stopt de lopende verjaringstermijn en er begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Als de verkoper of aannemer een aangetekende brief verstuurt, loopt de verjaringstermijn gewoon door.

Schorsing van de verjaring

De reeds begonnen verjaringstermijn loopt verder na een periode van onderbreking.

Hoe dwingt u uw rechten af?

Hoe roept u de verjaring in voor een factuur 
waarvan de verjaringstermijn is verstreken
 ?
typebrief (DOC, 50 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Als u een probleem hebt met de verkoper Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen, kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
7 mei 2020

Laatste nieuws voor dit thema