Als u een factuur aanvraagt, dan is de verkoper meestal vrij om u extra kosten te laten betalen.
Enkel bij telecomovereenkomsten en energieovereenkomsten moet de onderneming  trouwens een factuur verstrekken aan een consument krachtens de specifieke wetgeving.

Maar is het waar dat een elektronische factuur of een domiciliëring gratis moet blijven?

Wat u moet weten

Elektronische factuur

Het is inderdaad verboden om de consument extra kosten aan te rekenen bij weigering van een elektronische factuur (art. VI. 83, 33° Wetboek van ecconomisch recht - WER), want dat is een zgn. onrechtmatig beding.

Let wel: Indien u een nieuwe overeenkomst aangaat met een onderneming, dan kan die als voorwaarde stellen dat er alleen maar elektronisch gefactureerd wordt.

  • De onderneming kan u wel een korting toekennen om het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen (o.a. minder administratie en verzendingskosten voor de onderneming).

Domiciliëring

Er mogen ook geen extra kosten worden aangerekend als u een domiciliëring weigert voor diensten zoals gas, elektriciteit, water, telecommunicatie,… (art. VI. 83, 32° WER).

  Hoe dwingt u uw rechten af?
Indien de verkoper de toepassing van het contract weigert Stel hem in gebreke
 

typebrief (DOC, 49.5 KB) 

Als u een probleem hebt met een uitvoerder  Probeer een minnelijke schikking te treffen; maak gebruik van alternatieve geschillenregeling
  Kies een authenticatiemethode
  typebrief (DOC, 49 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
Laatst bijgewerkt
10 april 2024