Bij een niet-contractuele prijsverhoging kunt u uw contract zonder verbrekingsvergoeding opzeggen.

Wat u moet weten

Wanneer de dienstverlener een voor de koper essentieel element eenzijdig wijzigt, heeft u als consument het recht om het contract zonder verbrekingsvergoeding op te zeggen.

  • Een voorbeeld daarvan is een aangekondigde prijsverhoging zonder dat dit contractueel werd vastgelegd.

Prijsaanpassingen die uit de overeenkomst voortvloeien (zoals een indexatieclausule) kunnen niet ingeroepen worden om de overeenkomst zonder verbrekingsvergoeding op te zeggen.

Hoe komt u op voor uw rechten?

U wilt uw dienstencontract opzeggen wegens het doorvoeren van een niet-contractuele prijsverhoging typebrief (DOC, 49 KB)

 

En als u niet tevreden bent?

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als u het abonnement wilt opzeggen wegens benadeling van een minderjarige  typebrief (DOC, 49.5 KB)
Ondanks uw inspanningen kunt u het geschil niet zelf regelen Neem contact op met de Consumentenombudsdienst
  Meld eventueel deze praktijk aan de FOD Economie
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020